Logopedist: Evaluatie

Wat valt op?

Cijfers 2017

  • Net als in 2016 was in 2017 de belangrijkste reden om de behandeling bij de logopedist te beëindigen dat de patiënt was uitbehandeld (64%)
  • Van de patiënten met een afgesloten behandeling in 2017 heeft 65% het hoofddoel behaald en 25% het hoofddoel gedeeltelijk behaald
  • De mate waarin het hoofddoel van de behandeling is behaald is bij minder dan de helft van de patiënten met een afgesloten behandeling geregistreerd

Toelichting
Een behandeling bij de logopedist kan meerdere jaren duren. De cijfers over de evaluatie van de behandeling zijn gebaseerd op gegevens van patiënten waarbij de behandeling door de logopedist is geregistreerd als beëindigd en waarbij het laatste consult in 2017 heeft plaatsgevonden.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - evaluatie. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 17-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedist-evaluatie