Logopedist: Gezondheidsproblemen


Wat valt op?

Cijfers 2017
  • Vergelijkbaar met 2016 zijn de drie meest voorkomende diagnoses bij de logopedist in 2017 taalontwikkelingsstoornissen, articulatiestoornissen en afwijkend mondgedrag
  • Het gemiddeld aantal consulten verschilt sterk per type diagnose; patiënten met taalontwikkelingsstoornissen, stoornissen in auditieve functies en taalstoornissen hebben gemiddeld het grootste aantal consulten
  • Patiënten in de jongere leeftijdsgroepen hebben gemiddeld meer consulten dan patiënten in de oudere leeftijdsgroepen

Toelichting
De gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de logopedist komen worden gecodeerd volgens de International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps – Logopedie (ICIDH-L). De diagnosecode is samengesteld uit vier cijfers. Binnen de ICIDH-L worden negen stoornisgroepen onderscheiden (eerste cijfer van de diagnosecode) en kan tot drie lagen diep worden gecodeerd om de diagnose meer te specificeren. De logopedist is verplicht om minimaal twee lagen te coderen, dit zijn de eerste twee cijfers van de diagnosecode.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - gezondheidsproblemen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 17-06-2019; geraadpleegd op 22-07-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedist-gezondheidsproblemen