Logopedist: Patiëntkenmerken

Wat valt op?

Cijfers 2017

  • Het aantal deelnemende logopediepraktijken is in 2017 verdubbeld ten opzichte van 2016 (61 resp. 31)
  • Bijna de helft van de in 2017 behandelde patiënten (47%) was tussen de 4 en 7 jaar oud
  • De cijfers zijn vergelijkbaar met 2016 toen er 31 praktijken gegevens beschikbaar stelden

Toelichting
In 2017 waren er gegevens beschikbaar van 61 logopediepraktijken. Samen hadden zij de zorg over 10.519 patiënten. Van de patiënten die in 2017 zijn behandeld door de logopedist was 58% van het mannelijk geslacht. Bijna de helft van de patiënten (47%) was tussen de 4 en 7 jaar oud. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met 2016 toen er 31 praktijken gegevens beschikbaar stelden.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - patiëntkenmerken. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 19-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedist-patientkenmerken