Logopedist: Prestatiecodes

Bij het declareren van een behandeling voor logopedie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende type consulten. Dit zijn de zogenoemde prestaties, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De aanleverende logopedisten dienden samen in totaal In 2017 139.348 declaraties in. Het grootste deel (93%) van alle declaraties betrof ‘reguliere logopedie’. Declaraties voor ‘screening/intake/onderzoek’ vormden circa 5% van het totaal aantal declaraties. De cijfers zijn vergelijkbaar met die in het jaar 2016. De verdubbeling van het percentage declaraties voor ‘stotteren’ kan verschillende oorzaken hebben, bijv. het aansluiten van een stotterpraktijk in 2017 of doordat praktijken de betreffende declaratiecode vaker zijn gaan gebruiken.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - prestatiecodes. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 17-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedist-prestatiecodes