Logopedist: Reden einde zorg

In 2017 werd de behandeling van 4.164 patiënten afgesloten. Van de patiënten met een afgesloten behandeling in 2017 werd bij het merendeel de behandeling beëindigd omdat de patiënt was uitbehandeld. Twaalf procent van de patiënten stopte op eigen initiatief; de redenen hiervoor zijn niet uit de data af te leiden.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - reden einde zorg. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 17-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedist-reden-einde-zorg