Logopedist: Resultaat behandeling

Van de patiënten bij wie de behandeling werd afgesloten is bij ruim de helft (53%) de mate waarin het hoofddoel van de behandeling werd behaald niet geregistreerd. Van de patiënten bij wie dit werd geregistreerd is bij 65% het hoofddoel behaald en bij 25% het hoofddoel gedeeltelijk behaald.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - resultaat behandeling. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 17-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedist-resultaat-behandeling