Logopedist: Soort verwijzer

Van alle patiënten die in 2017 zijn behandeld door de logopedist en waarvan bekend is dat zij via een verwijzer zijn gekomen (n=1025), kwam het grootste deel met een verwijzing van de huisarts (68%).

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - soort verwijzer. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 17-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedist-soort-verwijzer