Logopedist: Wijze van toegang

Patiënten kunnen zelf naar de logopedist of via een verwijzing van een arts. Vanuit de beschikbare data is voor slechts 11% van de patiënten bekend hoe zij bij de logopedist terecht zijn gekomen. De meeste patiënten waarbij bekend is hoe zij toegang hebben gekregen tot de logopedist komen met een verwijzing van een arts.

 

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - wijze van toegang. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 17-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedist-wijze-van-toegang