Cijfers fysiotherapeuten - Meetinstrumenten

van behandelepisodes afgesloten in 2019
Hoe vaak gebruiken fysiotherapeuten een meetinstrument in het fysiotherapeutische behandeltraject? Bij hoeveel patiënten gebeurt dit? Welk meetinstrument wordt het meest ingezet? Verschilt dit over de jaren? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

Onder een 'meetinstrument' wordt binnen het vakgebied fysiotherapie verstaan: een diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel dat ten dienste staat van de fysiotherapeut. Te denken valt aan vragenlijsten, observatieve testen en performance testen. Meetinstrumenten kunnen worden ingezet om gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen fysiotherapeut en patiënt te faciliteren en ook om bij te dragen aan de transparantie van het fysiotherapeutisch handelen.

De informatie op deze pagina over het gebruik van meetinstrumenten is onderverdeeld in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Gebruik van een meetinstrument door de fysiotherapeut
  • Onderdeel 2: Top-5 meestgebruikte meetinstrumenten

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: kernpunten gebruik meetinstrumenten 2019 en voorgaande jaren
  • Bij 91% van de behandelepisodes afgesloten in 2019 is een meetinstrument gebruikt.
  • Het meestgebruikte meetinstrument is de `Patiënt Specifieke Klachten Lijst’, gevolgd door de Numeric Pain Rating Scale.

Meten van het wisselenOnderdeel 1: Gebruik van een of meer meetinstrumenten tijdens de fysiotherapeutische behandeling

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten gebruik van meetinstrumenten, 2019 en voorgaande jaren

  • Het aandeel patiënten waarbij minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de behandeling is, na een lichte daling tussen 2016 en 2018, sterk gestegen. In 2019 was dit 91%.
  • Een mogelijke verklaring voor de stijging is dat gebruik van klinimetrie steeds meer een onderdeel wordt van het klinisch redeneerproces van therapeuten. Daarnaast is er een toenemende vraag van beroepsverenigingen en zorgverzekeraars om behandelresultaten te meten en te registreren.

Tabel: Percentage van afgeronde behandelepisodes waarbij minstens één meetinstrument is gebruikt , 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
Gebruik meetinstrument  76,2 77,2 73,7 91,0
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.583 38.439 26.294 136.925

MeetinstrumentenOnderdeel 2: Top-5 meestgebruikte meetinstrumenten

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestgebruikte meetinstrumenten, 2019 en voorgaande jaren

  • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is met bijna 93% het meest geregistreerde meetinstrument in 2019.
  • Bij driekwart van de behandelepisodes waarbij minimaal één keer een meetinstrument is geregistreerd, is dat de Numeric Pain Rating Scale.
Tabel: Top-5 gebruikte meetinstrumenten door de fysiotherapeut in 2019 (% van afgesloten behandelepisodes waar een meetinstrument is ingezet)
 
Fysiotherapie 2019 (N=124.653) %
1 Patient Specifieke Klachten  92,9
2 Numeric Pain Rating Scale 79,0
3 Global Perceived Effect / Globaal Ervaren Effect 14,3
4 VAS pijn (0-100) 11,2
5 Quebec Back Pain Disability Scale 9,7

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 355.492 patiënten die zijn behandeld in 216 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer W. Cijfers fysiotherapeuten - Meetinstrumenten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-03-2021; geraadpleegd op 28-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/meetinstrumenten