Cijfers fysiotherapeuten - Meetinstrumenten

van behandelepisodes afgesloten in 2020
Hoe vaak gebruiken fysiotherapeuten een meetinstrument in het fysiotherapeutische behandeltraject? Bij hoeveel patiënten gebeurt dit? Welk meetinstrument wordt het meest ingezet? Verschilt dit over de jaren? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

Onder een 'meetinstrument' wordt binnen het vakgebied fysiotherapie verstaan: een diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel dat ten dienste staat van de fysiotherapeut. Te denken valt aan vragenlijsten, observatieve testen en performance testen. Meetinstrumenten kunnen worden ingezet om gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen fysiotherapeut en patiënt te faciliteren en ook om bij te dragen aan de transparantie van het fysiotherapeutisch handelen.

De informatie op deze pagina over het gebruik van meetinstrumenten is onderverdeeld in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Gebruik van een meetinstrument door de fysiotherapeut
  • Onderdeel 2: Top-5 meestgebruikte meetinstrumenten

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: kernpunten gebruik meetinstrumenten 2020 en voorgaande jaren
  • Het aandeel behandelepisodes waarbij een meetinstrument is gebruikt, is in 2020 licht gestegen naar 93%.
  • Het meestgebruikte meetinstrument is de `Patiënt Specifieke Klachten Lijst’, gevolgd door de Numeric Pain Rating Scale.

Meten van het wisselenOnderdeel 1: Gebruik van een of meer meetinstrumenten tijdens de fysiotherapeutische behandeling

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten gebruik van meetinstrumenten, 2020 en voorgaande jaren

  • Het aandeel behandelepisodes waarbij een meetinstrument is gebruikt, is in 2020 licht gestegen naar 93%.
  • De sterke stijging in 2019 ten opzichte van eerdere jaren (naar 91%) is dus behouden.
  • Het gebruik van klinimetrie lijkt daarmee een onderdeel te worden van het klinisch redeneerproces van therapeuten. Daarnaast is er een toenemende vraag van beroepsverenigingen en zorgverzekeraars om behandelresultaten te meten en te registreren.
Tabel: Percentage van afgeronde behandelepisodes waarbij minstens één meetinstrument is gebruikt , 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Gebruik meetinstrument  77,2 73,7 91,0 93,9
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 38.439 26.294 136.925 319.041

MeetinstrumentenOnderdeel 2: Top-5 meestgebruikte meetinstrumenten

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestgebruikte meetinstrumenten, 2020 en voorgaande jaren

  • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is met 32% van de afgesloten behandelepisodes het meest geregistreerde meetinstrument in 2020, net als in eerdere jaren.
  • Net als in 2019 staat ook de Numeric Pain Rating Scale op een tweede plek met ruim 28% van de behandelepisodes.
Tabel: Top-5 gebruikte meetinstrumenten door de fysiotherapeut in 2020 (% meetinstrumenten van alle meetinstrumenten ingezet bij afgesloten behandelepisodes)
  % 2020
1 Patient Specifieke Klachten (VAS) 32,0
2 Numeric Pain Rating Scale 28,2
3 Global Perceived Effect / Globaal Ervaren Effect 3,6
4 StartBack Screening Tool 3,3
5 Quebec Back Pain Disability Scale 2,5
Totaal aantal gebruikte meetinstrumenten van afgesloten behandelepisodes 862.482

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2020 zijn  gebaseerd op de dossiers van 328.641 patiënten die zijn behandeld in 300 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers fysiotherapeuten - Meetinstrumenten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-03-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/meetinstrumenten