Cijfers fysiotherapeuten - Meetinstrumenten

Hoe vaak gebruiken fysiotherapeuten een meetinstrument in het fysiotherapeutische behandeltraject? Bij hoeveel patiënten gebeurt dit? Welk meetinstrument wordt het meest ingezet? Verschilt dit over de jaren? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

Onder een 'meetinstrument' wordt binnen het vakgebied fysiotherapie verstaan: een diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel dat ten dienste staat van de fysiotherapeut. Te denken valt aan vragenlijsten, observatieve testen en performance testen. Meetinstrumenten kunnen worden ingezet om gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen fysiotherapeut en patiënt te faciliteren en ook om bij te dragen aan de transparantie van het fysiotherapeutisch handelen.

De informatie op deze pagina over het gebruik van meetinstrumenten is onderverdeeld in twee onderdelen:

 • Onderdeel 1: Gebruik van een meetinstrument door de fysiotherapeut
 • Onderdeel 2: Top-5 meestgebruikte meetinstrumenten

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:
 

Samengevat: kernpunten gebruik meetinstrumenten 2018 en voorgaande jaren

 • Bij 50% van de patiënten is in 2018 een meetinstrument gebruikt door de fysiotherapeut. Dit is een daling van bijna 6% ten opzichte van 2017.
 • Het meestgebruikte meetinstrument is de `Patiënt Specifieke Klachten Lijst’, gevolgd door de Visual Analogue Scale.
 • Het gemiddelde aantal meetmomenten per meetinstrument verandert nauwelijks door de jaren heen, net als het gemiddelde aantal verschillende meetinstrumenten dat wordt ingezet.


Meten van het wisselenOnderdeel 1: Gebruik van een of meer meetinstrumenten tijdens de fysiotherapeutische behandeling
Wat valt op, als we de twee tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten gebruik van meetinstrumenten, 2018 en voorgaande jaren

 • Het aandeel patiënten waarbij minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de behandeling is ten opzichte van 2017 met 6% gedaald, van circa 56% in 2017 naar 50% in 2018. Na een duidelijk stijgende trend vanaf 2014 is er nu dus in 2018 weer een daling te zien. Deze daling kan op basis van beleid niet worden verklaard vanwege de toenemende vraag van beroepsverenigingen en zorgverzekeraars om behandelresultaten te meten.
 • Het gemiddelde aantal meetmomenten per meetinstrument verandert nauwelijks door de jaren heen.
 • Ook het gemiddelde aantal verschillende meetinstrumenten dat wordt ingezet, verandert nauwelijks door de jaren heen.
 
Tabel: Gebruik van één of meer meetinstrumenten tijdens een behandeling bij de fysiotherapeut (% patiënten), 2014-2018
Use of measurement tools during treatment by the physiotherapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Nee 59,4 58,6 50,7 43,7 49,8
Ja 40,6 41,4 49,3 56,3 50,2
Totaal aantal patiënten 16.916 23.177 23.465 26.970 29.326

Tabel: Aantal meetmomenten en aantal gebruikte meetinstrumenten tijdens een behandeling bij de fysiotherapeut, 2014-2018
Number of measurement and measurement tools during treatment by the physiotherapist, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Gemiddelde aantal meetherhalingen 2,1 2,1 1,9 2,0 2,0
Minimum aantal meetherhalingen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Maximumaantal meetherhalingen 64,0 64,0 35,0 47,0 47,0
Gemiddelde aantal meetinstrumenten 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
Minimumaantal meetinstrumenten 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Maximumaantal meetinstrumenten 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
Totaal aantal patiënten 6.874 9.591 11.577 15.181 14.711

Meten van het wisselenOnderdeel 2: Top-5 meestgebruikte meetinstrumenten
In 2013 is Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn de registratie van meetinstrumenten gaan bijhouden.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestgebruikte meetinstrumenten, 2018 en voorgaande jaren

 • Sinds 2013 wordt de top-5 van meetinstrumenten die de fysiotherapeut gebruikt, consequent aangevoerd door de Patiënt Specifieke Klachtenlijst. Ook in 2018 wordt dit instrument het meest gebruikt; het aandeel patiënten bij wie het instrument wordt gebruikt stijgt dit jaar zelfs van ruim 86% naar bijna 89%.
 • De Visual Analogue Scale volgt op plaats 2 met een gebruikerspercentage van ruim 61%.
 • De top-5 van meetinstrumenten is qua samenstelling in 2018 niet veranderd ten opzichte van 2017, alleen de gebruikerspercentages verschillen.

 
Tabel: Top-5 gebruikte meetinstrumenten door de fysiotherapeut (% van patiënten bij wie een meetinstrument is ingezet), 2014-2018
Top-5 used measurement tools by the physiotherapist (% of patients with one or more measurements), 2014-2018
Fysiotherapie 2018 (N=14694) %
1 Patient Specifieke Klachten Lijst 88,9
2 Visual Analogue Scale 61,6
3 Quebec Back Pain Disability Scale 3,4
4 6-minuten-looptest 3,3
5 Global perceived effect 3,1
%
Fysiotherapie 2017 (N=15178)
1 Patient Specifieke Klachten Lijst 86,6
2 Visual Analogue Scale 61,6
3 Global perceived effect 6,1
4 Quebec Back Pain Disability Scale 3,9
5 6-minuten-looptest 2,8
Fysiotherapie 2016 (N=11511) %
1 Patient Specifieke Klachten Lijst 81,9
2 Visual Analogue Scale 60,7
3 Quebec Back Pain Disability Scale 4,5
4 6-minuten-looptest 3,8
5 Neck Disability Index 2,4
Fysiotherapie 2015 (N=9591) %
1 Patient Specifieke Klachten Lijst 74,3
2 Visual Analogue Scale 65.2
3 Quebec Back Pain Disability Scale 5,2
,24 6-minuten-looptest 4,6
5 Neck Disability Index 3,3
Fysiotherapie 2014 (N=6874) %
1 Patient Specifieke Klachten Lijst 73,1
2 Visual Analogue Scale 59,1
3 Quebec Back Pain Disability Scale 5,8
4 6-minuten-looptest 4,0
5 Neck Disability Index 4,0
   
 

data-entity-uuid="" src="/sites/default/files/inline-images/iconen/patienteninformatie-gebundeld_blauw.jpg" />Bron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2018 zijn gebaseerd op de dossiers van 29.326 patiënten die zijn behandeld in 57 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

 

Dool J van den, Dijk L van. Cijfers fysiotherapeuten - Meetinstrumenten. . Cijfers fysiotherapeuten - Meetinstrumenten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-12-2020; geraadpleegd op 27-02-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/meetinstrumenten