Cijfers oefentherapeuten - Meetinstrumenten

van behandelepisodes afgesloten in 2019
Hoe vaak gebruiken oefentherapeuten een meetinstrument in het behandeltraject? Bij hoeveel patiënten gebeurt dit? Welk meetinstrument wordt het meest ingezet? Verschilt dit over de jaren? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

Onder een 'meetinstrument' wordt binnen het vakgebied oefentherapie verstaan: een diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel dat ten dienste staat van de oefentherapeut. Te denken valt aan vragenlijsten, observatieve testen en performance testen. Meetinstrumenten kunnen worden ingezet om gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen oefentherapeut en patiënt te faciliteren en ook om bij te dragen aan de transparantie van het oefentherapeutisch handelen.

De informatie op deze pagina over het gebruik van meetinstrumenten is onderverdeeld in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Gebruik van een meetinstrument door de oefentherapeut
  • Onderdeel 2: Top-5 meestgebruikte meetinstrumenten

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: kernpunten gebruik meetinstrumenten, 2019 en voorgaande jaren

  • De 'Patiënt Specifieke Klachten Lijst' is ook in 2019 het meestgebruikte meetinstrument.
  • Bij bijna 27% van de afgeronde behandelepisodes is een meetinstrument gebruikt.

Meten van het wisselenOnderdeel 1: Gebruik van een meetinstrument door de oefentherapeut

Wat valt op, als we de twee tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten gebruik van meetinstrumenten, 2019 en voorgaande jaren
  • Het aandeel behandelepisoden waarbij minimaal één meetinstrument werd geregistreerd blijft tussen 2017-2019 redelijk stabiel tussen 26-31%.
Tabel: Percentage van afgeronde behandelepisodes waarbij minstens één meetinstrument is gebruikt 2017-2019
  2017 2018 2019
Gebruik meetinstrument  26,5 31,0 26,7
Totaal aantal behandelepisodes 1.950 4.668 5.330

Meten van het wisselenOnderdeel 2: Top-3 meestgebruikte meetinstrumenten

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meest gebruikte meetinstrumenten, 2019 en voorgaande jaren

  • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is met ruim 51% het meestgebruikte meetinstrument.
  • Bij ruim een kwart van de behandelepisodes waarbij een meetinstrument werd geregistreerd was dat de Movement ABC-2, om de motorische ontwikkeling van kinderen te evalueren.
  • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst wordt vooral gebruikt voor klachten aan de wervelkolom, namelijk bij ruim 10% van de behandelepisodes.
Tabel: Top-3 gebruikte meetinstrumenten door de oefentherapeut in 2019 (% van afgesloten behandelepisodes waar een meetinstrument is ingezet)
Oefentherapie 2019 (N=1.423) %
1 Patient Specifieke Klachten  51,4
2 Movement ABC-2 26,6
3 VAS pijn (0-100) 21,9
 
Tabel: De meestvoorkomende diagnoses per meetinstrument uit de top-3 2019 (% van afgesloten behandelepisodes waar een meetinstrument is ingezet en een diagnosecode is geregistreerd)
1. Patiënt Specifieke Klachtenlijst
DCSPH       %
3426
L: Lumbale wervel kolom; P: Spier-, pees en fascie aandoeningen
10,2
3926
L: Gecombineerd / totale wervelkolom; P: Spier-, pees en fascie aandoeningen
6,1
3526
L: Lumbo-sacrale wervelkolom; P: Spier-, pees en fascie aandoeningen
5,2
3126
L: Cervico-thoracale wervelkolom; P: Spier-, pees en fascie aandoeningen
5,0
3427
L: Lumbale wervelkolom; P: Discusdegeneratie, coccygodynie / HNP
4,5
Totaal aantal afgesloten episodes 717
2.  Movement ABC2
DCSPH       %
9379
L: Gegeneraliseerd; P: Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoornissen
94,4
2554
L: Inwendige organen thorax; P: COPD
0,5
3422
L: Lumbale wervelkolom; P: Chondropathie / arthropathie, meniscuslaesie
0,5
6280
L: Art. coxae (inclusief weken delen); P: Symptomatologie (nog zonder aanwijsbare pathologie)
0,5
7331
L: Onderste spronggewricht (inclusief weke delen); P: Gewrichtscontusie / -distorsie
0,5
Totaal aantal afgesloten episodes 378
3. VAS pijn (0-100)
9379
L: Gegeneraliseerd; P: Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoornissen
19,0
9381
L: Gegeneraliseerd; P: Psychosomatische aandoeningen
9,5
3026
L: Cervicale wervelkolom; P: Spier-, pees en fascie aandoeningen
5,9
3426
L: Lumbale wervelkolom; P: Spier-, pees en fascie aandoeningen
5,6
3427
L: Lumbale wervelkolom; P: Discusdegeneratie, coccygodynie / HNP
4,9
Totaal aantal afgesloten episodes 306

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2019 zijn verzameld op basis van gegevens van 16.650 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 205 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

 

Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Meetinstrumenten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-05-2021; geraadpleegd op 28-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/meetinstrumenten-0