Cijfers oefentherapeuten - Meetinstrumenten

Hoe vaak gebruiken oefentherapeuten een meetinstrument in het behandeltraject? Bij hoeveel patiënten gebeurt dit? Welk meetinstrument wordt het meest ingezet? Verschilt dit over de jaren? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

Onder een 'meetinstrument' wordt binnen het vakgebied oefentherapie verstaan: een diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel dat ten dienste staat van de oefentherapeut. Te denken valt aan vragenlijsten, observatieve testen en performance testen. Meetinstrumenten kunnen worden ingezet om gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen oefentherapeut en patiënt te faciliteren en ook om bij te dragen aan de transparantie van het oefentherapeutisch handelen.

De informatie op deze pagina over het gebruik van meetinstrumenten is onderverdeeld in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Gebruik van een meetinstrument door de oefentherapeut
  • Onderdeel 2: Top-5 meestgebruikte meetinstrumenten

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: kernpunten gebruik meetinstrumenten, 2018 en voorgaande jaren

  • De ‘Patiënt Specifieke Klachten Lijst’ is ook in 2018 het meestgebruikte meetinstrument.
  • Bij bijna 26% van de patiënten is in 2018 een meetinstrument gebruikt tijdens de behandeling bij de oefentherapeut. Dat is bijna 4% minder dan 2017 en terug op het niveau van 2014.


Meten van het wisselenOnderdeel 1: Gebruik van een meetinstrument door de oefentherapeut
Wat valt op, als we de twee tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten gebruik van meetinstrumenten, 2018 en voorgaande jaren

  • In 2018 daalt het gebruik van meetinstrumenten met bijna 4% ten opzichte van 2017.
  • Bij bijna 26% van de patiënten is tijdens zijn of haar behandeling minimaal één meetinstrument gebruikt; in 2017 was dit bijna 30%.
  • Het gemiddelde aantal meetherhalingen is met 1,5 in 2018 bijna gelijk aan 2017 en de jaren daarvoor.
 
Tabel: Gebruik van één of meer meetinstrumenten tijdens een behandeling bij de oefentherapeut
(% patiënten), 2014-2018
Use of measurement tools during treatment by the exercise therapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Nee 74,7 69,2 66,5 70,4 74,3
Ja 25,3 30,8 33,5 29,6 25,7
Totaal aantal patiënten 4.235 6.152 7.036 8.227 10.621
Tabel: Aantal meetherhalingen en aantal gebruikte meetinstrumenten tijdens een behandeling bij de oefentherapeut, 2014-2018
Number of measurement and measurement tools during treatment by the physiotherapist, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Gemiddelde aantal meetherhalingen 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
Minimum aantal meetherhalingen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Maximum aantal meetherhalingen 9,0 16,0 16,0 12,0 12,0
Gemiddelde aantal meetinstrumenten 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
Minimum aantal meetinstrumenten 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Maximum aantal meetinstrumenten 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0
Totaal aantal patiënten 1.071 1.895 2.355 2.436 2.733

Meten van het wisselenOnderdeel 2: Top-5 meestgebruikte meetinstrumenten
Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestgebruikte meetinstrumenten, 2018 en voorgaande jaren

  • De drie meest gebruikte meetinstrumenten door de oefentherapeut zijn al vijf jaar op rij de Patiënt Specifieke Klachtenlijst, de Visual Analogue Scale en de Quebec Back Pain Disability Scale.
  • Met bijna 52% wordt de Patiënt Specifieke Klachtenlijst het meest gebruikt.
  • De rest van het type meetinstrumenten in de top-5 is in 2018 ook niet veranderd ten opzichte van 2017.
 

Tabel: Top-5 gebruikte meetinstrumenten door de oefentherapeut (% van patiënten bij wie een meetinstrument is ingezet), 2014-2018
Top-5 used measurement tools by the exercise therapist (% of patients with one or more measurements), 2014-2018
Oefentherapie 2018 (N=2733) %
1 Patient Specifieke Klachten Lijst 51,7
2 Visual Analogue Scale 32,9
3 Quebec Back Pain Disability Scale 12,8
4 Nijmeegse Hyperventilatie Lijst 8,2
5 Movement ABC 2 7,5
Oefentherapie 2017 (N=2436) %
1 Patient Specifieke Klachten Lijst 49,9
2 Visual Analogue Scale 34,1
3 Quebec Back Pain Disability Scale 14,2
4 Nijmeegse Hyperventilatie Lijst 9,6
5 Movement ABC 2 9,0
Oefentherapie 2016 (N=2355) %
1 Patient Specifieke Klachten Lijst 60,5
2 Visual Analogue Scale 28,3
3 Quebec Back Pain Disability Scale 17,9
4 Nijmeegse Hyperventilatie Lijst 9,4
5 PRAFAB 8,4
Oefentherapie 2015 (N=1895) %
1 Patient Specifieke Klachten Lijst 61,4
2 Visual Analogue Scale 35,4
3 Quebec Back Pain Disability Scale 17,4
4 PRAFAB 8,0
5 Nijmeegse Hyperventilatie Lijst 7,3
Oefentherapie 2014 (N=1071) %
1 Patient Specifieke Klachten Lijst 74,2
2 Visual Analogue Scale 26,1
3 Quebec Back Pain Disability Scale 18,3
4 Nijmeegse Hyperventilatie Lijst 4,5
5 Neck Disability Index 4,1
   
 

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken.
De cijfers over 2018 zijn verzameld op basis van gegevens van 10.621 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 129 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Dool J van den, Dijk L van. Cijfers oefentherapeuten - Meetinstrumenten.. Cijfers oefentherapeuten - Meetinstrumenten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-12-2020; geraadpleegd op 27-02-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/meetinstrumenten-0