Cijfers diëtisten - Meetwaarden

Wij presenteren de uitkomsten voor twee meetwaarden die de diëtist kan gebruiken voor het meten van een gezondheidsprobleem: de ernst van de hoofdklacht en de Body Mass Index (BMI) van de patiënt.

We presenteren de volgende twee meetwaarden die de diëtist gebruikt:

Meetwaarde 1: De ernst van de hoofdklacht
Meetwaarde 2: De Body Mass Index (BMI) van de patiënt

Meten van het wisselenMeetwaarde 1: De ernst van de hoofdklacht

In 2019 is voor 2.237 patiënten de ernst van de hoofdklacht / hulpvraag van de patiënt bij de start van de behandeling beoordeeld. Dit gegeven kan alleen geregistreerd worden in de Evry-software.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten uitkomsten meetwaarde 'ernst van de hoofdklacht', 2019 en voorgaande jaren
  • De meetwaarde ‘ernst van de hoofdklacht’ wordt in 2019 gemiddeld beoordeeld met een 7,4 (mediaan 8) op een schaal van 1-10, waarbij 10 het meest ernstig is.
  • Deze beoordeling is in de periode 2015-2019 nauwelijks veranderd.

Meten van het wisselenMeetwaarde 2: De Body Mass Index (BMI) van de patiënt

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten uitkomsten meetwaarde 'Body Mass Index', 2019 en voorgaande jaren
  • In 2019 worden 34.277 volwassen patiënten door de diëtist behandeld voor overgewicht. Van deze patiënten wordt bij 47% de BMI bij aanvang van de behandeling ingevuld.
  • Het merendeel van deze patiënten heeft, net als in voorgaande jaren, extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2).

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers diëtisten

De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2019 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 73.226 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Meetwaarden. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-05-2021; geraadpleegd op 22-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/meetwaarden