Methoden vaststellen cijfers aandoeningen

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn levert cijfers over gezondheidsproblemen. Voor het vaststellen van deze cijfers gebruiken we verschillende methoden. De actuele weekcijfers over griep en andere aandoeningen komen tot stand met Nivel Surveillance. De jaarcijfers van gezondheidsproblemen – incidentie en prevalentie – stellen we vast aan de hand van de huisartsenregistraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Gebruikte methoden cijfers aandoeningen


Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsMethode vaststellen weekcijfers aandoeningen: Surveillance
Binnen de onderzoeksinfrastructuur van Nivel zorgregistraties Eerste Lijn registreert en analyseert Nivel Surveillance, aangevuld met gegevens van de Peilstations, de gegevens van honderden eerstelijns zorgverleners, verspreid over het hele land. Zodoende kunnen we het plotseling optreden van infectieziekten direct signaleren.


Gebruikte methode jaarcijfers aandoeningen: huisartsenregistratiesMethode vaststellen jaarcijfers aandoeningen: huisartsenregistraties
Huisartsenregistraties vormen een belangrijke informatiebron voor het berekenen van jaarcijfers over aandoeningen, oftewel de incidentie- en prevalentiecijfers: het aantal nieuwe en bestaande gevallen van klachten en aandoeningen.

Hendriksen JMT, Hooiveld M. Methoden vaststellen cijfers aandoeningen. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 20-04-2020; geraadpleegd op 27-05-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden-vaststellen-cijfers-aandoeningen