Methoden vaststellen cijfers zorgverlening

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt, bewerkt en analyseert de jaargegevens van verschillende eerstelijns zorgdisciplines tot inzichtelijke kerncijfers over hun zorgverlening en kwaliteit van zorg. Hoe komen deze kerncijfers precies tot stand? Hoe zorgen we ervoor dat ze representatief zijn?

Gebruikte methoden jaarcijfers zorggebruik en kwaliteit van zorg

We leveren jaarlijks kerncijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijnszorg. Hiertoe verzamelen en analyseren we de zorggegevens die verschillende disciplines in de eerstelijnszorg, verspreid over het land, routinematig vastleggen in elektronische medische dossiers.

Deelnemende eerstelijns zorgaanbiedersDeelnemende eerstelijns zorgaanbieders

Per deelnemende zorgdiscipline geven we aan welke methode we hanteren voor het vaststellen van de cijfers:

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

ConsensusGeografische spreiding per zorgdiscipline

In de kaart van Nederland kunt u per discipline de geografische spreiding zien van de zorgpraktijken waarover wij rapporteren. Selecteer hiertoe de van uw keuze, direct onder de kaart.

Methode: verantwoorden kerncijfers per deelnemende zorgdisciplineMethode: verantwoorden kerncijfers per deelnemende zorgdiscipline

We geven per zorgverlener een verantwoording voor de kwaliteit en representativiteit van de cijfers over zorggebruik en kwaliteit van die verleende zorg. Dit doen we door per zorgdiscipline in ieder geval informatie te geven over:

  • de omvang van de gegevensverzameling en geografische spreiding
  • de representativiteit van de cijfers
  • de inhoud van de gegevensverzameling (welke gegevens verzamelen we)
  • de manier waarop we de gegevens verzamelen
  • de berekening van de cijfers
  • de kwaliteitscontrole op de cijfers

Disclaimer

Wij doen ons best om onze onderzoeksresultaten zo begrijpelijk mogelijk te presenteren. De onderzochte materie is echter complex. Wij staan in voor de juistheid van onze cijfers, maar wij kunnen geen verantwoording aanvaarden voor conclusies die derden op deze cijfers baseren. Wij zijn daarnaast continue bezig met het verbeteren van ons onderzoek. Een voorbeeld is het verbeteren van de methodologie of het toevoegen van gegevens van praktijken die op een later moment zijn binnengekomen. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in de cijfers. Bij het gebruik van cijfers is het daarom van belang om bij de verwijzing altijd aan te geven van welke pagina de gegevens afkomstig zijn en wanneer de website is bezocht.

 

Nielen, M., Hek, K. Methoden vaststellen cijfers zorgverlening. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-01-2023; geraadpleegd op 11-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/methoden-vaststellen-cijfers-zorgverlening