Oefentherapeut: Aantal behandelingen per kalenderjaar

De mediaan van het aantal behandelingen per patiënt is 7 in 2016. Het gemiddelde aantal van bijna 9 behandelingen is ten opzichte van 2015 vrijwel gelijk gebleven. Door een wijziging in prestatiecodes voor screening, is er voor 2016 geen informatie voor beschikbaar over het aantal mensen die alleen een screening hebben gehad.

Het gemiddelde aantal behandelingen voor patiënten met een  aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ (2), ligt op 21. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2015. Voor mensen zonder aandoening op de ‘chronische lijst’ is het gemiddelde van 8 behandelingen vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2015.

Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck - aantal behandelingen per kalenderjaar. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapeut-aantal-behandelingen-kalenderjaar