Oefentherapeut: Behandelduur per kalenderjaar

Voor de totale populatie is de gemiddelde duur van een behandeling in 2017 gelijk gebleven ten opzichte van 2016 (14,8 weken). Bij de groep patiënten die behandeld wordt voor een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’, is met 27 weken de gemiddelde duur van de behandeling in 2017 gelijk gebleven ten opzichte van 2016. 

Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck - behandelduur per kalenderjaar. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapeut-behandelduur-kalenderjaar