Oefentherapeut: Behandeling

Wat valt op?

  • Het gebruik van richtlijnen door oefentherapeuten is in 2017 wat lager dan in de jaren 2016, 2015 en 2014.
  • De richtlijn ‘Aspecifieke nek- en schouderklachten’ werd in 2017 het meest gebruikt.

Richtlijngebruik

De VvOCM heeft 13 relevante klacht-inhoudelijke richtlijnen voor oefentherapeuten ontwikkeld. Voor overige klachten zijn geen specifieke oefentherapeutische richtlijnen beschikbaar. In de periode 2013 tot en met 2017 zijn oefentherapeuten vaker één van deze klacht-inhoudelijke richtlijnen gaan gebruiken. Werd in 2013 nog bij 69% van de behandelingen aangegeven dat geen richtlijn werd gebruikt, in 2017 was dat bij 60% van de behandelingen het geval. In 2017 is het richtlijngebruik wat lager dan in 2016. De richtlijn ‘Aspecifieke nek- en schouderklachten’ wordt het meeste gebruikt (11,5%), op de voet gevolgd door de richtlijn ‘Aspecifieke lage rugklachten’ (10,5%).

 

Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck - behandeling. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapeut-behandeling