Oefentherapeut: Meetinstrument

In 2017 daalt het gebruik van meetinstrumenten met ongeveer 4% ten opzichte van 2016. Bij bijna 30% van de patiënten is tijdens zijn of haar behandeling minimaal één meetinstrument gebruikt; in 2016 was dit 34%.
Het gemiddelde aantal meetherhalingen is met 1,4 in 2017 lager dan in 2016 en de jaren daarvoor. Het gebruik van verschillende meetinstrumenten tijdens de behandeling, is hetzelfde gebleven in de periode 2013-2017.
Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck - meetinstrument. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapeut-meetinstrument