Oefentherapeut: Omvang zorggebruik

Wat valt op?

  • De gemiddelde behandelduur blijft met ongeveer 9 behandelingen (8,9) in 2017
    hetzelfde ten opzichte van 2016 (8,8).
  • Patiënten die behandeld worden voor een chronische  [1] aandoening kregen de afgelopen
    jaren gemiddeld bijna 3 keer zoveel behandelingen als patiënten behandeld voor een
    niet-chronische aandoening (21 versus 8 behandelingen).

[1] Onder chronische aandoeningen wordt verstaan: aandoeningen die voorkomen op de ‘chronische lijst’ (Besluit Zorgverzekering)

 
Nadere uitleg

Voor het berekenen van de behandelomvang wordt voor het aantal behandelingen en de behandelduur gekeken naar de behandelomvang per kalenderjaar. Voor de berekening per kalenderjaar wordt dat gedeelte uit een behandelepisode geselecteerd dat in een specifiek kalenderjaar gegeven is.

Om een indicatie te geven van het aantal zittingen per patiënt kunnen zowel het gemiddelde als de mediaan worden weergegeven. De mediaan is de middelste waarde wanneer de gegevens in orde van grootte worden gesorteerd. Het voordeel van de mediaan ten opzichte van het gemiddelde is dat deze veel minder wordt beïnvloed door extreme waarden. 

 












 

Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck - omvang zorggebruik. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapeut-omvang-zorggebruik