Oefentherapeut: Recidiviteit

Een klacht wordt als recidief gezien als deze optreedt na een klachtenvrije periode van tenminste vier weken en ten hoogste twee jaar. In het geval van een recidief is het niet bekend of, en zo ja, welke zorg een patiënt al eerder heeft ontvangen voor deze specifieke klacht.

In 2017 was bij ruim 27% van de patiënten sprake van een recidiverend gezondheidsprobleem. Dat is is 3,5% lager dan in 2016. Bij bijna 7% van de patiënten is het onduidelijk of het om een recidief gaat. Dit is bijna 3% hoger dan in 2016.

Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck - recidiviteit. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapeut-recidiviteit