Oefentherapeut: Wijze van toegang

Het aandeel patiënten dat gebruik maakt van de regeling ‘Directe Toegankelijkheid Oefentherapie’ (DTO) was bijna 32%. Vanaf 2013 is er een stijging te zien in het gebruik van DTO, een trend die zich verder voortzet in 2017.
Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck - wijze van toegang. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapeut-wijze-van-toegang