Oefentherapeuten

Omvang gegevensverzameling
In 2017 zijn er in het kader van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens verzameld over 8.227 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 133 oefentherapeuten, verspreid over 74 eerstelijns oefentherapie praktijken (figuur 1). 

Figuur 1 Geografische spreiding aantal deelnemende oefentherapiepraktijken NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn, 2017*

* meer betekent meer deelnemende oefentherapiepraktijken in een regio (ongewogen voor de landelijke spreiding)
 

Representativiteit

De representativiteit van de oefentherapiepraktijken en oefentherapeuten, aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in 2017, is bepaald door een vergelijking te maken met gegevens van de landelijk geregistreerde eerstelijns oefentherapiepraktijken en oefentherapeuten uit het Algemeen GegevensBeheer (AGB) register van maart 2016.

De gemiddelde leeftijd van de oefentherapeuten is met 43 jaar vergelijkbaar met de landelijke cijfers. Ook de verdeling tussen mannelijke (7%) en vrouwelijke (93%) therapeuten is vergelijkbaar met de landelijke cijfers waar 10% van alle oefentherapeuten uit mannen bestaat en 90% uit vrouwen. In 22% van de gevallen was het niet bekend of het om een mannelijke of vrouwelijke therapeut ging.
De verdeling van de deelnemende oefentherapiepraktijken aan Nivel Zorgregistraties over de verschillende regio’s in Nederland wijkt niet af van de verdeling van alle oefentherapiepraktijken over het land. Ook zijn er geen verschillen in het geslacht en de leeftijd van deelnemende Nivel Zorgregistraties oefentherapeuten ten opzichte van alle oefentherapeuten die werkzaam zijn in de eerste lijn in Nederland (representativiteit oefentherapie 2017)

De gegevens die nodig zijn voor de gepresenteerde resultaten zijn vaak niet van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle informatie in alle softwarepakketten aanwezig is of doordat gegevens niet zijn ingevuld door de oefentherapeut. Het is niet bekend in hoeverre het al dan niet beschikbaar zijn van gegevens een samenhang heeft met de betreffende resultaten. Ook zijn sommige berekeningen gebaseerd op een selectie van de patiëntenpopulatie. Om bijvoorbeeld cijfers over de ‘Conclusie screening directe toegang ‘te berekenen, worden alleen gegevens van patiënten gebruikt die op eigen initiatief bij de oefentherapeut zijn gekomen.


Representativiteit voorgaande jaren 

In 2016 namen 80 oefentherapeuten deel, verspreid over 52 praktijken (representativiteit)
In 2015 namen 70 oefentherapeuten deel, verspreid over 50 praktijken (representativiteit)
In 2014 namen 58 oefentherapeuten deel, verspreid over 38 praktijken (representativiteit)
In 2013 namen 43 oefentherapeuten deel, verspreid over 31 praktijken (representativiteit
In 2012 namen 42 oefentherapeuten deel, verspreid over 33 praktijken (representativiteit
In 2011 namen 52 oefentherapeuten deel, verspreid over 42 praktijken (representativiteit)

Verandering over de jaren in de verzameling praktijken en oefentherapeuten die aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn deelnemen kan een oorzaak zijn van kleine verschuivingen in de gerapporteerde patiëntkenmerken en oefentherapeutische zorg.
 
Welke gegevens worden verzameld? 
De gegevens die in 2017 voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn verzameld, zijn gegevens die iedere oefentherapeut vastlegt voor de reguliere administratie en welke nodig zijn voor declaratie aangevuld met gegevens uit de richtlijnen voor verslaglegging. Op de website van Nivel Zorgregistraties vindt u de specificatie van de gegevensverzameling.


Hoe worden de gegevens verzameld?
Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware. Jaarlijks worden gegevens uit dit dossier gefilterd en verstuurd naar het Nivel. Alléén gegevens van patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen. Vóórdat een extractiebestand naar het Nivel verzonden wordt, zet software van een Trusted Third Party (ZorgTTP) patiënt-identificerende gegevens om naar een pseudoniem. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over privacy is te vinden in het Privacyreglement van NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn.

Softwareleveranciers die deelname aan Nivel Zorgregistraties in 2016 ondersteunden zijn:

  • Intramed (Intramed)
  • LogicData (Fysiologic)
  • Monitored Rehab Systems (FysioRoadMap)
  • Fairware (Winmens) 

Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd?
De aangeleverde gegevens worden gecontroleerd op verdubbelingen van data, op niet-interpreteerbare waarden in velden en op de continuïteit van gegevensaanleveringen in de tijd. Als er sprake is van een missende periode in de aanlevering van een praktijk, kunnen gegevens over de omvang van de behandeling bij de oefentherapeut niet berekend worden. Het is immers niet bekend hoeveel consulten hebben plaatsgevonden in de periode waarover geen gegevens zijn aangeleverd.

De gegevens over 2011 en 2012 zijn verzameld binnen de voorloper van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (de Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ)) en zijn op vergelijkbare wijze gecontroleerd op kwaliteit. 

Van den Dool, J. Verantwoording oefentherapeuten.

Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 29-05-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapeuten