Oefentherapie

Het aandeel patiënten dat gebruik maakt van de regeling ‘Directe Toegankelijkheid Oefentherapie’ (DTO) schommelt  de afgelopen jaren tussen de 25% en de 29%. In 2015 was er  een lichte stijging te zien in het gebruik van DTO ten opzichte van 2014. 

Barten DJA, Koppes LLJ. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck - wijze van toegang.

Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapie