Cijfers huisartsen - Omvang zorggebruik

Hoeveel van de ingeschreven patiënten heeft contact met de huisarts in één jaar? Wat is het gemiddelde aantal contacten? Hoe zit het met de omvang van het zorggebruik per leeftijdscategorie? En per regio? Dit en meer vindt u op deze pagina.

SamenwerkingsverbandZorggebruik bij de huisarts: drie onderdelen
De rapportages over de omvang het het zorggebruik bij huisartsen in 2020 hebben we onderverdeeld in drie onderdelen, waarover we hieronder de cijfers in tabellen presenteren:

 • Onderdeel 1: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk
 • Onderdeel 2: Aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijk
 • Onderdeel 3: Aantal M&I-verrichtingen door de huisarts (verrichtingen gericht op modernisering en innovatie)

Sinds 2015 is de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg samengebracht in één model met drie segmenten. Ieder segment heeft zijn eigen kenmerk.

 • Segment 1: basisvoorziening huisartsenzorg
 • Segment 2: programmatische multidisciplinaire zorg
 • Segment 3: resultaatbeloning en zorgvernieuwing


Wat valt op, als we de gepresenteerde overzichten van alle drie de onderdelen hieronder bekijken:

Samengevat: kernpunten omvang zorggebruik 2020 en 2019

 • Percentage ingeschreven patiënten dat contact had met de huisarts: driekwart (75%) van de patiënten die staan ingeschreven bij een huisarts heeft in 2020 contact met de huisartsenpraktijk. Dit is bijna 4% lager ten opzichte van 2019..
 • Gemiddelde aantal contacten van patiënten met de huisarts: patiënten hebben in 2020 gemiddeld 4,9 keer contact met de huisartsenpraktijk; patiënten van 85 jaar en ouder het meest (gemiddeld 15,4 keer) en kinderen van 5-17 jaar het minst (gemiddeld 2 keer).
 • Gemiddelde aantal contacten per patiënt met de huisarts in 2020: Patiënten hadden in 2020 gemiddeld 4,9 keer contact met de huisartsenpraktijk. Dit is een afname van 2,7% ten opzichte van 2019. Het aantal contacten met de huisarts is afgenomen (-3,5%); het aantal contacten met de POH-GGZ is juist gestegen.
 • Gemiddelde aantal M&I-verrichtingen per huisarts (verrichtingen gericht op modernisering en innovatie): in 2020 verrichten huisartsen gemiddeld 165,5 M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten. Het aantal M&I-verrichtingen daalt hiermee met 11% ten opzichte van 2019. De verrichting ‘Intensieve zorg, dag’ het meeste gedeclareerd. Deze verrichting mocht vanaf maart 2020 gebruikt worden voor huisbezoek bij (mogelijke) gevallen van COVID-19.

Per onderdeel (zie hierboven) bieden we de informatie over de omvang van het zorggebruik in huisartsenpraktijken.

Actuele COVID-19-cijfers in huisartsenpraktijken (cijfers t/m 17 mei 2020)Onderdeel 1: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk
We presenteren van het gemiddelde aantal huisartscontacten per jaar per ingeschreven patiënt. We geven de kernpunten weer over 2020 en vergelijken die met de kernpunten over 2019.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Onderdeel 1: Kernpunten aantal contacten met de huisartsenpraktijk in 2020

 • Totaal aantal contacten: in 2020 worden per ingeschreven patiënt gemiddeld 4,9 contacten met de huisartsenpraktijk gedeclareerd. Dit zijn voornamelijk contacten met de huisarts. ). Dit is een afname van 2,7% ten opzichte van 2019. In de periode 2016 t/m 2019 leek het aantal contacten licht te stijgen, maar in het COVID-19 jaar 2020 heeft deze stijging niet doorgezet. Het aantal contacten met de POH-GGZ is licht gestegen. Het is aannemelijk dat de daling van het totaal aantal contacten te maken heeft met de coronamaatregelen van 2020.
 • Aantal contacten naar leeftijdsgroep: ouderen hebben het vaakst contact met de huisartsenpraktijk. In 2020 hadden patiënten van 85 jaar en ouder het vaakst (gemiddeld 15,4 keer) contact met de huisartsenpraktijk. Voor kinderen (5-17 jaar) werden gemiddeld ruim 2 contacten per jaar gedeclareerd,
 • Aantal contacten naar type consult: de contacten met de huisarts betreffen voornamelijk consulten van minder van minder dan 5 minuten en consulten van 5 tot 20 minuten (respectievelijk gemiddeld 1,3 en 1,9 contacten). Contacten bij de praktijkondersteuner GGZ betreffen voornamelijk consulten van 20 minuten en langer (126 contacten per 1000 ingeschreven patiënten).
Tabel: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2020
Number of consultations in general practice by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2020
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Huisarts 2 691,0 1 956,6 3 288,9 4 054,9 5 442,1 8 003,5 12 274,2 3 992,1
Ketenzorg* 0,3 11,9 91,1 706,6 1 507,7 1 851,4 1 829,7 541,7
M&I verrichting 11,5 22,1 85,5 161,1 290,2 501,0 1 109,8 165,5
POH-GGZ 3,2 52,7 234,8 198,3 121,4 128,7 141,4 163,3
ANW-consulten 3,0 1,1 1,3 1,3 1,3 2,2 5,6 1,4
Eerstelijns verblijf 0,0 0,0 0,1 0,5 0,8 2,4 7,6 0,6
Keuringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 0,8 0,2
Stoppen met roken 0,0 0,0 4,0 5,2 2,6 0,9 0,0 3,0
Totaal  2 709,0 2 044,4 3 705,8 5 127,8 7 366,3 10 491,4 15 369,2 4 867,7

*Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel: Aantal contacten met de huisarts per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2020
Number of consultations with the general practitionar by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2020

  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Consult < 5 minuten 861,1 588,6 1 125,7 1 349,7 1 812,3 2 701,9 4 562,7 1 341,1
Consult 5-20 minuten 1 583,8 1 151,8 1 676,2 2 014,7 2 628,5 3 571,3 4 362,8 1 962,7
Consult 20 minuten en langer 241,4 213,7 474,3 647,6 836,0 1 112,5 1 093,8 563,6
Visite kort 3,0 1,2 5,7 17,6 72,0 290,1 1 154,8 59,5
Visite lang 1,7 1,1 5,7 23,6 91,3 325,7 1 099,1 63,9
Vaccinatie 0,1 0,2 1,3 1,7 1,9 2,0 1,1 1,2
Totaal  2 691,0 1 956,6 3 288,9 4 054,9 5 442,1 8 003,5 12 274,2 3 992,1

*.Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel: Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2020
Number of consultations with the practice nurse mental health by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2020
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Consult < 5 minuten 0,5 6,0 21,4 15,1 9,2 10,8 13,9 13,8
Consult 5-20 minuten 0,5 7,0 29,0 22,0 14,0 16,4 23,5 19,6
Consult 20 minuten en langer 2,1 39,5 183,0 158,8 91,6 80,7 53,3 125,6
Groepsconsult 0,0 0,0 0,5 0,4 0,8 0,5 0,5 0,4
Visite  kort 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 1,8 0,1
Visite lang 0,0 0,2 0,8 1,9 5,7 19,7 48,3 3,8
Totaal  3,2 52,7 234,8 198,3 121,4 128,7 141,4  163,3

*.Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Hieronder presenteren we de tabellen over 2019:  

Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2019
Tabel: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2019
Number of consultations in general practice by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2019
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Huisarts 3 334,8 2 244,7 3 342,2 4 155,9 5 681,9 8 126,0 12 182,2 4 138,2
Ketenzorg* 1,1 15,0 90,0 688,8 1 459,4 1 772,5 1 746,6 522,0
M&I verrichting 9,8 29,3 102,1 198,0 336,0 525,4 1 059,7 185,8
POH-GGZ 2,3 48,8 213,0 186,5 111,8 109,5 110,4 150,3
ANW-consulten 9,7 2,5 2,9 1,9 1,8 3,0 6,1 2,5
Eerstelijns verblijf 0,0 0,0 0,1 0,5 1,2 3,5 16,1 0,9
Keuringen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 2,1 0,9 0,2
Stoppen met roken 0,0 0,0 2,7 3,8 2,3 0,7 0,1 2,2
Totaal  3 357,7 2 340,4 3 753,0 5 235,6 7 594,7 10 542,6 15122,0 5 002,2

*Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Aantal contacten met de huisarts per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2019

Tabel: Aantal contacten met de huisarts per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2019*
Number of consultations with the general practitioner by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2019

  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Consult < 5 minuten 787,2 519,4 977,5 1 159,1 1 602,4 2 433,8 4 318,7 1 177,7
Consult 5-20 minuten 2 300,9 1 490,4 1 835,3 2 234,4 2950,8 3 572,2 3 864,0 2 195,6
Consult 20 minuten en langer 240,7 231,3 511,3 708,5 913,4 1 153,2 1 027,3 604,5
Visite kort 4,3 1,7 9,2 24,0 102,6 409,3 1 649,7 83,7
Visite lang 1,3 1,3 6,9 27,7 110,4 375,4 1 320,5 75,0
Vaccinatie 0,4 0,6 2,1 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8
Totaal  3 334,8 2 244,7 3 342,2 4 155,9 5 681,9 8 126,0 12 182,2 4 138,2

*.Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt. Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en emailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd. Daarom worden er geen trends over de periode 2016-2018 weergegeven voor het type contacten met de huisarts of de POH-GGZ.

Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2019
Tabel: Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2019*
Number of consultations with the practice nurse mental health by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2019
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Consult < 5 minuten 0,4 4,5 15,8 10,5 7,1 9,5 12,4 10,4
Consult 5-20 minuten 0,3 4,2 16,3 12,0 6,6 7,9 10,1 10,8
Consult 20 minuten en langer 1,5 39,8 179,2 160,2 89,8 70,2 36,3 124,0
Groepsconsult 0,0 0,0 1,0 1,3 1,1 0,5 0,4 0,9
Visite  kort 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 2,0 0,2
Visite lang 0,1 0,3 0,7 2,3 6,9 20,9 49,3 4,1
Totaal  2,3 48,8 213,0 186,5 111,8 109,5 110,4  150,3

*.Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt. Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en emailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd. Daarom worden er geen trends over de periode 2016-2018 weergegeven voor het type contacten met de huisarts of de POH-GGZ.


Bij onderdeel 1: Aantal contacten met de huisarts in 2020 in vergelijking met 2019
Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de contacten met de huisarts en de POH-GGZ weergegeven worden in de dossiers van de huisartsenpraktijken. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en e-mailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd.

Wat valt op, als we het overzicht met de cijfers per type contact bij de huisarts in 2019 en 2020 hieronder bekijken:

Kernpunten vergelijking 2019 en 2020 in aantal contacten met de huisartsenpraktijk

 • De contacten met de huisartsenpraktijk betreffen voornamelijk contacten met de huisarts (82%).
 • In 2020 waren de contacten met de huisarts voornamelijk consulten van minder dan 5 minuten of van 5-20 minuten.
 • Met uitzondering van het aantal consulten minder dan 5 minuten (+13,9%), zijn alle type contacten met de huisarts afgenomen ten opzichte van 2019 minuten. (respectievelijk 1,3 en 1,9 contacten per patiënt).
 • Ten opzichte van 2019 is het aantal contacten met de huisarts afgenomen met 3,5%.
Tabel: Aantal contacten met de huisarts per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact voor 2019 en 2020
Number of consultations with the general practitioner by type of consultation per 1000 registered patients in 2019 and 2020
  2020     2019
  aantal     aantal    
Consult < 5 minuten 1 341,1   Consult < 5 minuten 1 177,7
Consult 5-20 minuten 1 962,7   Consult 5-20 minuten 2 195,6
Consult 20 minuten en langer 563,6   Consult 20 minuten en langer 604,5
Visite kort 59,5   Visite kort 83,7
Visite lang 63,9   Visite lang 75,0
Vaccinatie 1,2   Vaccinatie 1,8
Totaal 3 992,1   Totaal  4 138,2

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsOnderdeel 2: Aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijk
Wat valt op, als we de onderstaande tabel bekijken:

Kernpunten aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijk

 • In 2020 heeft 75% van alle ingeschreven patiënten minimaal één gedeclareerd contact met de huisartsenpraktijk.
 • Dit is een afname van 3,7% ten opzichte van 2019. In de periode 2016 t/m 2019 lag het percentage patiënten met contact met de huisartsenpraktijk steeds rond de 78%.
 • Vanwege de vrij stabiele trend in de jaren 2016 t/m 2019 lijkt de afname van het percentage patiënten met contact met de huisartsenpraktijk samen te hangen met de (maatregelen tegen de) coronapandemie.
Tabel: Percentage ingeschreven patiënten met één of meerdere contacten met de huisartsenpraktijk per jaar naar leeftijdsgroep, 2016-2020
Percentage of registered patients with one or more contacts with the practice per year by age group, 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
0-4 jaar 79,1 77,4 78,2 78,3 71,0
5-17 jaar 70,6 69,0 69,7 69,3 63,8
18-44 jaar 72,6 71,9 72,7 72,9 70,4
45-64 jaar 79,9 79,5 80,3 80,3 77,8
65-74 jaar 88,6 88,4 89,0 89,3 87,4
75-84 jaar 93,8 93,6 94,2 94,3 93,6
85 jaar en ouder  95,5 95,2 95,9 96,5 96,7
Totaal 78,0 77,3 78,1 78,2 75,3

Onderdeel 3: Aantal M&I-verrichtingen (Modernisering & Innovatie) door huisartsen
Wat valt op, als we het overzicht hieronder bekijken:

Kernpunten aantal M&I-verrichtingen 2020 en 2019

 • In 2020 declareren huisartsen gemiddeld 165,5 M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten.
 • Het totaal aantal M&I-verrichtingen in 2020 daalt ten opzichte van 2019 met 11%.
 • Voor vrouwen worden meer M&I-verrichtingen gedeclareerd dan voor mannen.
 • Bij zowel mannen als vrouwen is de M&I verrichting ‘Intensieve zorg, dag’ het meeste gedeclareerd, gevolgd door ‘Chirurgie’. De verrichting ‘Intensieve zorg, dag’ mocht in 2020 gebruikt worden voor bezoek aan huis bij (mogelijke) gevallen van COVID-19, waarbij de huisarts in volledige bescherming moest verschijnen.

In de tabel ziet u de gedeclareerde M&I-verrichtingen in 2020 en eerdere jaren.

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2020

Tabel: Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2020
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2020
M&I verrichting Segment Man % Vrouw % Totaal %
Intensieve zorg, dag   34,9 25,5% 47,2 24,4% 41,1 24,8%
Chirurgie   25,4 18,5% 27,9 14,4% 26,6 16,1%
Therapeutische injectie (Cyriax)   13,9 10,1% 23,5 12,1% 18,7 11,3%
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting   14,7 10,7% 17,1 8,8% 15,9 9,6%
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)   12,6 9,2% 14,3 7,4% 13,5 8,1%
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje       15,7 8,1% 7,9 4,8%
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang   4,8 3,5% 5,1 2,6% 5,0 3%
Longfunctiemeting (= spirometrie)   4,0 2,9% 5,1 2,6% 4,6 2,8%
Polyfarmacie   3,0 2,2% 4,4 2,3% 3,7 2,2%
Diagnostiek met behulp van Doppler   3,3 2,4% 3,4 1,8% 3,4 2,0%
Cognitieve functietest (MMSE)   2,2 1,6% 3,4 1,8% 2,8 1,7%
Uitstrijkje   0,0 0,0% 4,8 2,5% 2,5 1,5%
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis   1,3 0,9% 3,6 1,8% 2,4 1,5%
Module Abdominale echografie   1,4 1,0% 2,9 1,5% 2,2 1,3%
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris   2,1 1,5% 1,9 1% 2,0 1,2%
Diabetes – instellen op insuline   2,1 1,6% 2,0 1,0% 2,0 1,2%
Teledermatologie   1,7 1,2% 2,1 1,1% 1,9 1,1%
Diabetes begeleiding per jaar   2,0 1,4% 1,7 0,9% 1,9 1,1%
Spleetlamponderzoek   1,6 1,1% 1,7 0,9% 1,6 1%
Intensieve zorg, ANW   1,6 1,2% 1,5 0,8% 1,5 0,9%
Hartritmestoornissen   1,0 0,7% 1,9 1% 1,4 0,9%
Audiometrie   0,5 0,4% 0,6 0,3% 0,6 0,3%
Oogboring   1,1 0,8% 0,0 0,0% 0,6 0,3%
Tympanometrie   0,4 0,3% 0,5 0,2% 0,4 0,3%
Euthanasie   0,4 0,3% 0,4 0,2% 0,4 0,2%
COPD-gestructureerde zorg per jaar   0,3 0,2% 0,3 0,1% 0,3 0,2%
MRSA-screening   0,2 0,2% 0,2 0,1% 0,2 0,1%
Palliatieve consultatie, telefonisch   0,2 0,1% 0,2 0,1% 0,2 0,1%
Palliatieve consultatie, visite   0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0%
Reizigersadvisering   0,0 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0%
Sterilisatie man   0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Besnijdenis   0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden   0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Chirurgie in geval van cosmetiek   0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Varices sclerosering in geval van cosmetiek   0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Totaal   137,0 100% 193,6 100% 165,5 100%
Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2019

Tabel: Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2019
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2019
M&I verrichting Segment Man % Vrouw % Totaal %
Chirurgie   29,8 19,6% 35,1 16% 32,5 17,5%
Intensieve zorg, dag   26,2 17,2% 36 16,4% 31,1 16,7%
Therapeutische injectie (Cyriax)   13,8 9,1% 24,7 11,3% 19,3 10,4%
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting   16,7 11% 19,0 8,7% 17,9 9,6%
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)   15,5 10,2% 18,0 8,2% 16,7 9%
Longfunctiemeting (= spirometrie)   13,6 8,9% 17,2 7,9% 15,4 8,3%
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje       15,7 7,1% 7,9 4,3%
Diagnostiek met behulp van Doppler   5,1 3,3% 5,1 2,3% 5,1 2,7%
Uitstrijkje   0,1 0% 9,7 4,4% 4,9 2,7%
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang   4,8 3,1% 4,8 2,2% 4,8 2,6%
Polyfarmacie   3,4 2,3% 5,0 2,3% 4,2 2,3%
Cognitieve functietest (MMSE)   2,6 1,7% 4,0 1,8% 3,3 1,8%
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis   1,7 1,1% 4,6 2,1% 3,2 1,7%
Diabetes begeleiding per jaar   2,9 1,9% 2,5 1,2% 2,7 1,5%
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris   2,3 1,5% 2,6 1,2% 2,5 1,3%
Spleetlamponderzoek   2,1 1,4% 2,3 1,1% 2,2 1,2%
Diabetes – instellen op insuline   2,0 1,3% 1,9 0,9% 1,9 1%
Module Abdominale echografie   1,0 0,6% 2,6 1,2% 1,8 1%
Teledermatologie   1,4 0,9% 1,9 0,9% 1,7 0,9%
Intensieve zorg, ANW   1,5 1,0% 1,4 0,6% 1,4 0,8%
Hartritmestoornissen   0,9 0,6% 1,8 0,8% 1,3 0,7%
Audiometrie   0,9 0,6% 0,9 0,4% 0,9 0,5%
Oogboring   1,1 0,7% 0 0% 0,6 0,3%
Tympanometrie   0,5 0,3% 0,6 0,3% 0,5 0,3%
COPD-gestructureerde zorg per jaar   0,5 0,3% 0,5 0,2% 0,5 0,3%
Reizigersadvisering   0,5 0,3% 0,5 0,2% 0,5 0,3%
MRSA-screening   0,4 0,3% 0,5 0,2% 0,4 0,2%
Euthanasie   0,3 0,2% 0,3 0,1% 0,3 0,2%
Palliatieve consultatie, telefonisch   0,2 0,1% 0,2 0% 0,2 0%
Sterilisatie man   0 0% 0 0% 0 0%
Besnijdenis   0 0% 0 0% 0 0%
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden   0 0% 0 0% 0 0%
Chirurgie in geval van cosmetiek   0 0% 0 0% 0 0%
Varices sclerosering in geval van cosmetiek   0 0% 0 0% 0 0%
Palliatieve consultatie, visite   0 0% 0 0% 0 0%
Totaal   151,8 100% 219,5 100% 185,8 100%Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers huisartsenzorg
Alle cijfers die we bij 'Cijfers zorgverlening huisartsenzorg' presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten huisartsenpraktijken. Bijna alle huisartsen houden een digitaal patiënteninformatiesysteem bij. Hierin staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen en uitslagen van diagnostische tests.

 • Cijfers 2020: de cijfers over de Zorg door de huisarts zijn gebaseerd op gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van ongeveer 369 huisartsenpraktijken met in totaal bijna 1,6 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Bij deze cijfers zijn de aanvullende gegevens die de Peilstations verzamelen niet meegenomen.
   
 • Methode en verantwoording vaststellen cijfers: bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsen vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
Hek, K. Cijfers huisartsen - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-06-2022; geraadpleegd op 01-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/omvang-zorggebruik