Cijfers fysiotherapeuten - Omvang zorggebruik

van behandelepisodes afgesloten in 2019
Hoeveel behandeltrajecten en behandelingen verricht de fysiotherapeut gemiddeld per jaar? Welk soort behandelingen verricht de fysiotherapeut het meest? en het minst? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Er is gekeken naar het aantal behandelingen in een behandelepisode en naar het aantal weken dat er gemiddeld voor een episode staat. Informatie over de omvang van de behandeling wordt  weergegeven over de behandelepisodes die in 2019 zijn afgesloten, ongeacht wanneer die behandelepisode is gestart.

Samengevat: Kernpunten omvang zorggebruik bij fysiotherapeut, 2019 en voorgaande jaren

 • Door een toename in het aantal deelnemende praktijken stijgt het aantal afgesloten episodes naar 136.925 in 2019.
 • Gemiddeld hebben patiënten ruim 7 behandelingen per episode.
 • Gemiddeld duurt een behandelepisode bijna 11 weken.

De informatie over de omvang van het zorggebruik bij de fysiotherapeut hebben we hieronder onderverdeeld in:

 • Onderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronisch; DCSPH).
 • Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronisch; DCSPH).

Wat valt op ten aanzien van de behandelomvang bij de fysiotherapeut, als we alle informatie hieronder (over alle twee de onderdelen) overzien:

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOnderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronisch; DCSPH)

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode, in 2019 en voorgaande jaren

 • Gemiddeld hebben patiënten ruim 7 behandelingen per episode.
 • Vrouwen hebben gemiddeld iets meer behandelingen per episode dan mannen (7 versus 8)
 • Patiënten met een chronische indicatie (aandoeningen die voorkomen op de Lijst met chronische aandoeningen, rechtsgeldig vastgelegd in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering) hebben bijna 4 keer zoveel behandelingen vergeleken met patiënten zonder chronische indicatie (6 versus 23).
 • Voor de meest voorkomende aandoening, lage rugklachten, worden 5 behandelingen gegeven. Voor de overige aandoeningen in de top-5 is dit ongeveer 6.
Tabel: Gemiddelde aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode uitgesplitst naar aandoeningen op de chronische lijst), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
Totaal        
Gemiddelde 7,6 7,5 7,5 7,3
SD 8,7 9,2 9,6 10,6
‘Chronische lijst’        
Gemiddelde 13,0 18,5 19,9 22,5
SD 14,7 23,5 23,7 28,9
‘Niet chronische lijst’        
Gemiddelde 6,7 6,5 6 6,1
SD 5,3 5,3 5,7 6,3
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.583 38.439 26.249 136.925
 

Tabel: Gemiddeld aantal behandelingen uitgesplitst naar geslacht en leeftijd per afgesloten behandelepisode, 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
Gemiddeld aantal behandelingen per geslacht
Mannen        
Gemiddelde 7,2 7 7,2 7
SD 8,8 8,9 9,9 10,2
Vrouwen        
Gemiddelde 7,9 7,8 7,8 7,6
SD 8,5 9,4 9,4 11
Gemiddelde aantal behandelingen per leeftijdscategorie (SD)
0 t/m 11 jaar        
Gemiddelde 5,6 6 5,9 8,5
SD 5,3 6,4 5,9 9,1
12 t/m 17 jaar        
Gemiddelde 7 6,7 7,9 6,9
SD 7,1 7,3 12,5 8,1
18 t/m 39 jaar        
Gemiddelde 6,4 5,9 5,8 5,8
SD 7,9 6,9 7,2 8,8
40 t/m 59 jaar      
Gemiddelde 7,4 7,2 7 7
SD 8,2 8,5 7,4 9,5
60 jaar en ouder        
Gemiddelde 8,8 9,1 9,3 8,9
SD 9,9 11,5 12,1 13,2
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.583 38.439 26.294 136.925

 

Tabel: Gemiddeld aantal behandelingen in de top-5 DCSPH codes per afgesloten behandelepisode, 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
1. 3426: spier, pees-,  fascieklachten lumbale wervelkolom      
  Gemiddelde 6,1 5,5 5,5 4,8
  SD 5 4,6 4,9 4,4
2. 3126: spier, pees-, fascieklachten servico-
thoracale wervelkolom
     
  Gemiddelde 7,1 6,6 6,6 6,3
  SD 5,2 5,2 5,4 6,3
3. 3026: spier, pees-, fascieklachten cervicale wervelkolom      
  Gemiddelde 6,8 6,7 6,4 6,3
  SD 4,8 5 4,4 4,9
4. 4026: spier, pees-, fascieklachten schoudergewricht      
  Gemiddelde 7,2 7,2 6,7 6,2
  SD 5,9 5,7 5,6 5,1
5. 6026: spier, pees-, fascieklachten bekkenregio      
  Gemiddelde 6,7 6,1 6,8 5,7
  SD 6,2 5,9 10,9 5,5
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.583 38.439 26.294 136.925

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.  Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronische; DCSPH)

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandelduur per afgesloten behandelepisode, in 2019 en voorgaande jaren

 

Tabel: Behandelduur fysiotherapie (in weken) per patiënt, per afgesloten behandelepisode: totale populatie en voor patiënten met een chronische en niet-chronische aandoening, 2016-2019
Behandelduur in weken 2016 2017 2018 2019
Totaal        
Gemiddelde 9,5 9,4 10,1 10,6
SD 13,5 12,7 14,3 16,2
Aandoening op "chronische lijst"        
Gemiddelde 12,8 17,5 20,8 23,6
SD 13,6 20,9 23,6 25,4
Aandoening niet op "chronische lijst"        
Gemiddelde 7,9 8,1 8,2 9,4
SD 9,6 10,5 11,2 13,8
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.583 38.439 26.294 136.925

 

Tabel: Gemiddelde behandelduur per episode in weken, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
Geslacht
Mannen        
Gemiddelde 8,8 8,6 9,3 9,8
SD 13,6 11,6 13,7 14,8
Vrouwen        
Gemiddelde 10,1 10 10,6 11,2
SD 13,5 13,4 14,7 17,1
Leeftijdscategorie  
0 t/m 11 jaar      
Gemiddelde 10,9 10 11,4 15,5
SD 13,4 12,2 11,8 18,2
12 t/m 17 jaar      
Gemiddelde 8,4 8,4 9 9,1
SD 10,1 10,2 13,2 11,3
18 t/m 39 jaar      
Gemiddelde 8,6 8,1 8,2 8,9
SD 13,4 10,7 11,4 13,7
40 t/m 59 jaar      
Gemiddelde 9,3 9,3 9,6 10,7
SD 12,9 11,45 12,4 16,7
60 jaar en ouder      
Gemiddelde 10,5 10,8 11,9 11,9
SD 14,7 15,4 17,6 17,8
Totaal aantal behandelepisodes 26.583 38.439 26.294 136.925

 

Tabel: Gemiddelde behandelduur van de afgesloten behandelepisodes van de top-5 DCSPH codes, 2016-2019
Behandelduur in weken 2016 2017 2018 2019
1. 3426: spier, pees-,  fascieklachten lumbale wervelkolom      
  Gemiddelde 7,5 7,2 7,4 7,4
  SD 9,4 11,6 9,3 11,9
2. 3126: spier, pees-, fascieklachten servico-
thoracale wervelkolom
     
  Gemiddelde 9,2 9,5 10,2 10,5
  SD 11,6 14,5 12,4 16,2
3. 3026: spier, pees-, fascieklachten cervicale wervelkolom      
  Gemiddelde 8,2 8,6 9,1 8,9
  SD 12,9 10,5 11,1 11,5
4. 4026: spier, pees-, fascieklachten schoudergewricht      
  Gemiddelde 8,7 9,5 9,9 10,1
  SD 9,2 11,4 12,4 18,6
5. 6026: spier, pees-, fascieklachten bekkenregio      
  Gemiddelde 7,5 7,6 8,3 8,6
  SD 7,5 7,8 12,9 12,3
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.583 38.439 26.294 136.925

Bron en verantwoording fysiotherapieBron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 355.492 patiënten die zijn behandeld in 216 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer W. Cijfers fysiotherapeuten - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 14-04-2021; geraadpleegd op 28-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/omvang-zorggebruik-1