Cijfers fysiotherapeuten - Omvang zorggebruik

van behandelepisodes afgesloten in 2020
Hoeveel behandeltrajecten en behandelingen verricht de fysiotherapeut gemiddeld per jaar? Welk soort behandelingen verricht de fysiotherapeut het meest? en het minst? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Er is gekeken naar het aantal behandelingen in een behandelepisode en naar het aantal weken dat er gemiddeld voor een episode staat. Informatie over de omvang van de behandeling wordt  weergegeven over de behandelepisodes die in 2020 zijn afgesloten, ongeacht wanneer die behandelepisode is gestart.

Samengevat: Kernpunten omvang zorggebruik bij fysiotherapeut, 2020 en voorgaande jaren

  • Het aantal afgesloten behandelepisodes per praktijk en de zorgomvang (aantal behandelingen en duur van de behandeling) is in 2020 sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

De informatie over de omvang van het zorggebruik bij de fysiotherapeut hebben we hieronder onderverdeeld in:

  • Onderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronisch; DCSPH).
  • Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronisch; DCSPH).

Wat valt op ten aanzien van de behandelomvang bij de fysiotherapeut, als we alle informatie hieronder (over alle twee de onderdelen) overzien:

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOnderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronisch; DCSPH)

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode, in 2020 en voorgaande jaren

  • Gemiddeld hebben patiënten ruim 12 behandelingen per episode, een stijging ten opzichte van 2019.
  • Patiënten met een chronische aandoening hebben ruim 4 keer zoveel behandelingen (38 versus 9) als patiënten zonder chronische aandoening.
  • Voor alle behandelcodes in de top 5 behandelcodes van nieuwe behandelepisodes is het aantal behandelingen per afgesloten episode gestegen.
Tabel: Gemiddeld aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode: totale populatie en uitgesplitst naar patiënten met een chronische en niet-chronische aandoening, geslacht en leeftijd, 2017-2020.
Gemiddelde ± SD 2017 2018 2019 2020
Totaal 7,5 ± 9,2 7,5 ± 9,6 7,3 ± 10,6 12,3 ± 23,4
Chronischa        
Chronisch 18,5 ± 23,5 19,9 ± 23,7 22,5 ± 28,9 37,9 ± 51,1
Niet-chronisch 6,5 ± 5,3 6,0 ± 5,7 6,1 ± 6,3 8,7 ± 12,4
Geslacht        
Mannen 7,0 ± 8,9 7,2 ± 9,9 7,0 ± 10,2 12,1 ± 24,2
Vrouwen 7,8 ± 9,4 7,8 ± 9,4 7,6 ± 11,0 12,4 ± 22,8
Leeftijdscategorie        
0 t/m 11 jaar 6,0 ± 6,4 5,9 ± 5,9 8,5 ± 9,1 12,3 ± 17,0
12 t/m 17 jaar 6,7 ± 7,3 7,9 ± 12,5 6,9 ± 8,1 9,6 ± 15,3
18 t/m 39 jaar 5,9 ± 6,9 5,8 ± 7,2 5,8 ± 8,8 8,5 ± 15,5
40 t/m 59 jaar 7,2 ± 8,5 7,0 ± 7,4 7,0 ± 9,5 11,3 ± 21,8
60 jaar en ouder 9,1 ± 11,5 9,3 ± 12,1 8,9 ± 13,2 16,6 ± 29,8
Totaal aantal afgesloten behandelepisodesb 38.439 26.294 136.925 319.041
 

TabelGemiddeld aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode in de top 5 DCSPH codes van nieuwe behandelepisodes in 2020, 2017-2020
Gemiddelde ± SD 2017 2018 2019 2020
1. 3426 Spier-, pees-, fascieklachten lumbale wervelkolom 5,0 ± 4,4 5,4 ± 5,4 5,1 ± 5,8 6,7 ± 10,3
2. 3126 Spier, pees-, fascieklachten cervico-thoracale wervelkolom 6,0 ± 7,0 6,8 ± 6,1 6,8 ± 6,8 8,4 ± 10,8
3. 3026 Spier, pees-, fascieklachten cervicale wervelkolom 5,4 ± 3,9 6,1 ± 5,3 6,1 ± 5,7 7,1 ± 9,4
4. 4026 Spier, pees-, fascieklachten schoudergewricht 6,0 ± 4,9 7,0 ± 6,7 6,8 ± 6,4 7,1 ± 8,5
5. 7026 Spier, pees-, fascieklachten kniegewricht 6,2 ± 5,5 6,8 ± 6,5 6,4 ± 7,4 6,7 ± 9,1
Aantal afgesloten behandelepisodesa 5.711 13.005 54.028 79.973
 

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.    Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronische; DCSPH)

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandelduur per afgesloten behandelepisode, in 2020 en voorgaande jaren

  • Gemiddeld duurt een behandelepisode bijna 19 weken.
  • Patiënten met een chronische aandoening hebben gemiddeld een 2,5 keer zo lange behandelduur als patiënten zonder chronische aandoening (40 versus 16 weken).
Tabel: Gemiddelde behandelduur fysiotherapie (in weken) per afgesloten behandelepisode: totale populatie en uitgesplitst naar patiënten met een chronische en niet-chronische aandoening, geslacht en leeftijd, 2017-2020.
Gemiddelde ± SD 2017 2018 2019 2020
Totaal 9,4 ± 12,7 10,1 ± 14,3 10,6 ± 16,2 18,7 ± 31,0
Chronisch        
Chronisch 17,5 ± 20,9 20,8 ± 23,6 23,6 ± 25,4 40,1 ± 44,6
Niet-chronisch 8,1 ± 10,5 8,2 ± 11,2 9,4 ± 13,8 16,0 ± 28,6
Geslacht        
Mannen 8,6 ± 11,6 9,3 ± 13,7 9,8 ± 14,8 17,7 ± 30,5
Vrouwen 10,0 ± 13,4 10,6 ± 14,7 11,2 ± 17,1 19,3 ± 31,3
Leeftijdscategorie        
0 t/m 11 jaar 10,0 ± 12,2 11,4 ± 11,8 15,5 ± 18,2 22,0 ± 27,3
12 t/m 17 jaar 8,4 ± 10,2 9,0 ± 13,2 9,1 ± 11,3 12,9 ± 19,8
18 t/m 39 jaar 8,1 ± 10,7 8,2 ± 11,4 8,9 ± 13,7 13,9 ± 24,1
40 t/m 59 jaar 9,3 ± 11,5 9,6 ± 12,4 10,7 ± 16,7 18,2 ± 31,0
60 jaar en ouder 10,8 ± 15,4 11,9 ± 17,6 11,9 ± 17,8 23,3 ± 36,3
Totaal aantal afgesloten behandelepisodesa 38.439 26.294 136.925 319.041
 

 

Tabel: Gemiddelde behandelduur (in weken) van de afgesloten behandelepisodes in de top 5 DCSPH codes van nieuwe behandelepisodes in 2020, 2017-2020
Gemiddelde ± SD 2017 2018 2019 2020
1. 3426 Spier-, pees-, fascieklachten lumbale wervelkolom 6,1 ± 7,4 6,9 ± 9,6 8,1 ± 13,3 13,2 ± 28,8
2. 3126 Spier, pees-, fascieklachten cervico-thoracale wervelkolom 7,9 ± 9,4 10,7 ± 13,7 11,5 ± 16,6 16,6 ± 28,2
3. 3026 Spier, pees-, fascieklachten cervicale wervelkolom 7,2 ± 8,0 8,8 ± 11,8 10,0 ± 14,4 14,3 ± 26,5
4. 4026 Spier, pees-, fascieklachten schoudergewricht 7,6 ± 7,5 10,1 ± 12,0 10,9 ± 13,4 12,0 ± 18,8
5. 7026 Spier, pees-, fascieklachten kniegewricht 7,2 ± 7,2 8,8 ± 9,5 9,4 ± 12,2 10,0 ± 14,5
Aantal afgesloten behandelepisodesa 5.711 13.005 54.028 79.973
 

Bron en verantwoording fysiotherapieBron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2020 zijn  gebaseerd op de dossiers van 328.641 patiënten die zijn behandeld in 300 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers fysiotherapeuten - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-03-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/omvang-zorggebruik-1