Cijfers oefentherapeuten - Omvang zorggebruik

van behandelepisodes afgesloten in 2020
Hoeveel behandeltrajecten en behandelingen verricht de oefentherapeut gemiddeld per jaar? Welk soort behandelingen verricht de oefentherapeut het meest? en het minst? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Voor de omvang van zorggebruik wordt gekeken naar het aantal behandelingen in een behandelepisode en naar het aantal weken dat er gemiddeld voor een behandelepisode staat. Informatie over de omvang van de behandeling wordt  weergegeven over de behandelepisodes die in 2020 zijn afgesloten, ongeacht wanneer die behandelepisode is gestart.

Wat valt op ten aanzien van de behandelomvang bij de oefentherapeut, als we alle informatie hieronder (over alle twee de onderdelen) overzien:

Samengevat : Kernpunten omvang zorggebruik bij oefentherapeut, 2020 en voorgaande jaren

  • Het aantal afgesloten behandelepisodes is in 2020 ten opzichte van 2019 sterk gestegen, ondanks een lager aantal geanalyseerde praktijken.
  • De zorgomvang (aantal behandelingen en duur van de behandeling) is in 2020 sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

De informatie hieronder hebben we onderverdeeld in:

  • Onderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronische indicatie; DCSPH)
  • Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronische indicatie; DCSPH)

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorg

Onderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronisch; DCSPH)

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode, in 2020 en voorgaande jaren

  • Gemiddeld hebben patiënten 14 behandelingen per episode.
  • Mannen hebben gemiddeld meer behandelingen per episode dan vrouwen (17 versus 11).
  • Het gemiddeld aantal behandelingen is het hoogst (bijna 21) in de leeftijdscategorie tot 11 jaar. 
  • Patiënten met een chronische indicatie (aandoeningen die voorkomen op de Lijst met chronische aandoeningen, rechtsgeldig vastgelegd in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering) hebben bijna 4 keer zoveel behandelingen vergeleken met patiënten zonder chronische indicatie (39 versus 10).
  • Voor de meestvoorkomende aandoening (DCSPH 9379, psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen) zijn gemiddeld 22 behandelingen nodig. Dit is tevens een chronische indicatie. Voor de overige aandoeningen in de top-5 DCSPH is dit ongeveer 7 à 8.
Tabel: Gemiddelde aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode opgesplitst naar aandoeningen op de chronische lijst, 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Totaal        
Gemiddelde 9,6 10,5 9,6 14,0
SD 10 12,4 12,6 18,3
‘Chronische lijst’ *
       
Gemiddelde 30,2 33,6 33,4 38,7
SD 20,4 26,4 25,6 30,0
‘Niet chronische lijst’
       
Gemiddelde 7,7 8,5 7,2 10,1
SD 5,3 7,0 7,0 11,5
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes** 1.950 4.668 5.330 9.528

* Aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ (Besluit Zorgverzekering, bijlage 1);
** Kan lager liggen voor de subcategorieën chronisch, geslacht en leeftijd.

 
Tabel: Gemiddeld aantal behandelingen uitgesplitst naar geslacht en leeftijd per afgesloten behandelepisode, 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Gemiddeld aantal behandelingen uitgesplitst naar geslacht  
Mannen        
Gemiddelde 11,6 13,3 12,9 17,5
SD 13,2 16,5 15,9 21,0
Vrouwen        
Gemiddelde 8,6 8,9 8,0 11,7
SD 7,8 9,1 10,1 15,7
Gemiddelde aantal behandelingen uitgesplitst naar leeftijdscategorie  
0 t/m 11 jaar        
Gemiddelde 20,6 23,9 22,5 20,9
SD 17,0 21,7 20,4 22,3
12 t/m 17 jaar        
Gemiddelde 10,0 9,6 8,9 13,4
SD 11,3 7,2 9,2 15,4
18 t/m 39 jaar        
Gemiddelde 7,4 7,6 6,2 8,4
SD 4,7 5,8 6,9 10,3
40 t/m 59 jaar        
Gemiddelde 7,6 7,6 6,8 10,2
SD 5,6 4,9 6,3 14,5
60 jaar en ouder
       
Gemiddelde 8,4 8,9 7,7 12,0
SD 9,3 11,9 10,5 17,8
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes* 1.950 4.668 5.330 9.528

* Kan lager liggen voor de subcategorieën chronisch, geslacht en leeftijd.

Tabel: Gemiddeld aantal behandelingen in de top-5 DCSPH codes per afgesloten behandelepisode, 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
1. 9379: Gegeneraliseerd; Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoornissen        
  Gemiddelde 12,9 25,5 30,1 22,1
  SD 9,7 17,0 21,9 22,5
2. 9381: Gegeneraliseerd; Psychosomatische aandoeningen        
  Gemiddelde 6,5 7,7 6,5 8,2
  SD 4,2 4,9 5,0 7,9
3.

3026: Cervicale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen

       
  Gemiddelde 6,2 8,5 7,4 7,0
  SD 4,7 6,0 5,8 4,9
4. 3426: Lumbale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen         
  Gemiddelde 6,4 8,2 7,0 7,7
  SD 4,9 4,6 7,0 6,4
5. 2582: inwendige organen thorax; Hyperventilatie zonder longpathologie        
  Gemiddelde 5,4 5,7 6,9 6,4
  SD 4,2 3,1 9,9 4,7
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes* 997 1.371 2.447 4.827

* Aantal afgesloten behandelepisodes in de top 5 DCSPH van nieuwe behandelepisodes in 2020.

Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronische; DCSPH)

Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronische; DCSPH)

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandelduur per afgesloten behandelepisode, in 2020 en voorgaande jaren

Tabel: Behandelduur oefentherapie (in weken) per patiënt, per afgesloten behandelepisode: totale populatie en voor patiënten met een chronische en niet-chronische aandoening, 2017-2020
Behandelduur in weken 2017 2018 2019 2020
Totaal        
Gemiddelde 17,5 20,1 17,6 26,5
SD 22,1 26,8 23,5 35,3
Aandoening op "chronische lijst"*        
Gemiddelde 46,1 52,6 51,4 62,1
SD 29,7 38,4 40,6 43,9
Aandoening niet op "chronische lijst"        
Gemiddelde 14,9 18,3 14,4 21,0
SD 19,2 25,2 18,6 30,4
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes** 1.950 4.668 5.330 9.528

* Aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ (Besluit Zorgverzekering, bijlage 1);
** Kan lager liggen voor de subcategorieën chronisch, geslacht en leeftijd.

Tabel: Gemiddelde behandelduur per episode in weken, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Geslacht  
Mannen        
Gemiddelde 20,5 23,8 22,3 31,0
SD 26,4 29,2 28,1 38,1
Vrouwen        
Gemiddelde 16,0 18,1 15,3 23,5
SD 19,5 25,2 20,4 32,9
Leeftijdscategorie  
0 t/m 11 jaar        
Gemiddelde 34,3 41 38,6 34,7
SD 27,2 35,6 35,5 38,8
12 t/m 17 jaar        
Gemiddelde 18,7 20,1 19,4 31,5
SD 18,9 21,2 23,2 40,9
18 t/m 39 jaar        
Gemiddelde 15,8 16,4 12,8 18,5
SD 21,7 23,7 16,3 28,1
40 t/m 59 jaar        
Gemiddelde 14,6 15,4 13,0 21,1
SD 19,9 18,7 17,5 30,2
60 jaar en ouder        
Gemiddelde 13,9 17 12,9 23,5
SD 18,9 27,2 16,9 34,4
Totaal aantal behandelepisodes* 1.950 4.668 5.330 9.528

* Kan lager liggen voor de subcategorieën chronisch, geslacht en leeftijd.

Tabel: Gemiddelde behandelduur van de afgesloten behandelepisodes van de top-5 DCSPH codes, 2017-2020
Behandelduur in weken 2017 2018 2019 2020
1. 9379: Gegeneraliseerd; Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoornissen  
  Gemiddelde 20,4 44,7 51,5 36,1
  SD 14,6 27,0 34,8 39,0
2. 9381: Gegeneraliseerd; Psychosomatische aandoeningen  
  Gemiddelde 12,8 13,9 13,4 18,4
  SD 10,3 11,8 13,8 23,7
3. 3026: Cervicale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen  
  Gemiddelde 11,3 15,5 13,6 14,8
  SD 10,7 17,9 13,1 16,1
4. 3426: Lumbale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen  
  Gemiddelde 11,9 14,9 13,2 17,4
  SD 11,1 14,6 17,4 22,5
5. 2582: Inwendige organen thorax; Hyperventilatie zonder longpathologie  
  Gemiddelde 6,4 9,6 13,9 12,5
  SD 4,8 10,3 21,9 15,1
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 997 1.371 2.447 4.827

Bron en verantwoording fysiotherapie

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2020 zijn verzameld op basis van gegevens van 11.139 patiënten die in 2020 zijn behandeld door 177 oefentherapeuten in 53 praktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

 

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 09-06-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/omvang-zorggebruik-2