Cijfers oefentherapeuten - Omvang zorggebruik

van behandelepisodes afgesloten in 2019
Hoeveel behandeltrajecten en behandelingen verricht de oefentherapeut gemiddeld per jaar? Welk soort behandelingen verricht de oefentherapeut het meest? en het minst? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Voor de omvang van zorggebruik wordt gekeken naar het aantal behandelingen in een behandelepisode en naar het aantal weken dat er gemiddeld voor een episode staat. Informatie over de omvang van de behandeling wordt  weergegeven over de behandelepisodes die in 2019 zijn afgesloten, ongeacht wanneer die behandelepisode is gestart.

Wat valt op ten aanzien van de behandelomvang bij de oefentherapeut, als we alle informatie hieronder (over alle twee de onderdelen) overzien:

Samengevat : Kernpunten omvang zorggebruik bij oefentherapeut, 2019 en voorgaande jaren

  • Door een toename in het aantal deelnemende praktijken stijgt het aantal afgesloten episodes naar 5.330 in 2019.
  • Gemiddeld hebben patiënten bijna 10 behandelingen per episode.
  • Gemiddeld duurt een behandelepisode bijna 18 weken.

De informatie hieronder hebben we onderverdeeld in:

  • Onderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronische indicatie; DCSPH)
  • Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronische indicatie; DCSPH)

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorg

Onderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronisch; DCSPH)

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode, in 2019 en voorgaande jaren

  • Gemiddeld hebben patiënten bijna 10 behandelingen per episode.
  • Mannen hebben gemiddeld meer behandelingen per episode dan vrouwen (13 versus 8).
  • Het gemiddeld aantal behandelingen is het hoogst (ruim 22) in de leeftijdscategorie tot 11 jaar. 
  • Patiënten met een chronische indicatie (aandoeningen die voorkomen op de Lijst met chronische aandoeningen, rechtsgeldig vastgelegd in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering) hebben bijna 5 keer zoveel behandelingen vergeleken met patiënten zonder chronische indicatie (33 versus 7).
  • Voor de meestvoorkomende aandoening (DCSPH 9379, psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen) zijn gemiddeld 25 behandelingen nodig. Dit is tevens een chronische indicatie. Voor de overige aandoeningen in de top-5 DCSPH is dit ongeveer 6.
Tabel: Gemiddelde aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode opgesplitst naar aandoeningen op de chronische lijst, 2017-2019
  2017 2018 2019
Totaal      
Gemiddelde 9,6 10,5 9,6
SD 10 12,4 12,6
‘Chronische lijst’
     
Gemiddelde 30,2 33,6 33,4
SD 20,4 26,4 25,6
‘Niet chronische lijst’
     
Gemiddelde 7,7 8,5 7,2
SD 5,3 7,0 7,0
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 1.950 4.668 5.330
Tabel: Gemiddeld aantal behandelingen uitgesplitst naar geslacht en leeftijd per afgesloten behandelepisode, 2017-2019
  2017 2018 2019
Gemiddeld aantal behandelingen uitgesplitst naar geslacht
Mannen      
Gemiddelde 11,6 13,3 12,9
SD 13,2 16,5 15,9
Vrouwen      
Gemiddelde 8,6 8,9 8,0
SD 7,8 9,1 10,1
Gemiddelde aantal behandelingen uitgesplitst naar leeftijdscategorie
0 t/m 11 jaar      
Gemiddelde 20,6 23,9 22,5
SD 17,0 21,7 20,4
12 t/m 17 jaar      
Gemiddelde 10,0 9,6 8,9
SD 11,3 7,2 9,2
18 t/m 39 jaar      
Gemiddelde 7,4 7,6 6,2
SD 4,7 5,8 6,9
40 t/m 59 jaar      
Gemiddelde 7,6 7,6 6,8
SD 4,7 5,8 6,9
60 jaar en ouder
     
Gemiddelde 8,4 8,9 7,7
SD 5,6 4,9 6,3
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 1.950 4.668 5.330
Tabel: Gemiddeld aantal behandelingen in de top-5 DCSPH codes per afgesloten behandelepisode, 2017-2019
  2017 2018 2019
1. 9379: Gegeneraliseerd; Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoornissen      
  Gemiddelde 25,5 27,6 25
  SD 18 22,7 20,9
2. 9381: Gegeneraliseerd; Psychosomatische aandoeningen      
  Gemiddelde 7,4 7,9 6,4
  SD 5,2 5,4 4,3
3. 3426: Lumbale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen                  
  Gemiddelde 8,1 7,3 6,3
  SD 6,4 4,5 4,5
4. 3026: Cervicale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen      
  Gemiddelde 7,7 8 6,3
  SD 6,8 5,4 5,2
5. 3126: Cervico-thoracale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen      
  Gemiddelde 7,6 7,9 6,3
  SD 4,4 5,1 4,8
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 1.950 4.668 5.330

Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronische; DCSPH)

Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd en geslacht; chronische; DCSPH)

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandelduur per afgesloten behandelepisode, in 2019 en voorgaande jaren

Tabel: Behandelduur oefentherapie (in weken) per patiënt, per afgesloten behandelepisode: totale populatie en voor patiënten met een chronische en niet-chronische aandoening, 2017-2019
Behandelduur in weken 2017 2018 2019
Totaal      
Gemiddelde 17,5 20,1 17,6
SD 22,1 26,8 23,5
Aandoening op "chronische lijst"      
Gemiddelde 46,1 52,6 51,4
SD 29,7 38,4 40,6
Aandoening niet op "chronische lijst"      
Gemiddelde 14,9 18,3 14,4
SD 19,2 25,2 18,6
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 1.950 4.668 5.330
Tabel: Gemiddelde behandelduur per episode in weken, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht
2017-2019
  2017 2018 2019
Geslacht
Mannen      
Gemiddelde 20,5 23,8 22,3
SD 26,4 29,2 28,1
Vrouwen      
Gemiddelde 16,0 18,1 15,3
SD 19,5 25,2 20,4
Leeftijdscategorie  
0 t/m 11 jaar      
Gemiddelde 34,3 41 38,6
SD 27,2 35,6 35,5
12 t/m 17 jaar      
Gemiddelde 18,7 20,1 19,4
SD 18,9 21,2 23,2
18 t/m 39 jaar      
Gemiddelde 15,8 16,4 12,8
SD 21,7 23,7 16,3
40 t/m 59 jaar      
Gemiddelde 14,6 15,4 13,0
SD 19,9 18,7 17,5
60 jaar en ouder      
Gemiddelde 13,9 17 12,9
SD 18,9 27,2 16,9
Totaal aantal behandelepisodes 1.950 4.668 5.330
Tabel: Gemiddelde behandelduur van de afgesloten behandelepisodes van de top-5 DCSPH codes, 2017-2019
Behandelduur in weken 2017 2018 2019
1. 9379: Gegeneraliseerd; Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoornissen
  Gemiddelde 41,2 45,7 41,0
  SD 28,4 38,0 35,8
2. 9381: Gegeneraliseerd; Psychosomatische aandoeningen
  Gemiddelde 14,1 16,8 13,0
  SD 16,8 21,7 11,4
3. 3426: Lumbale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen
  Gemiddelde 15,9 13,6 12,8
  SD 22,6 15,5 18,5
4. 3026: Cervicale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen
  Gemiddelde 15,6 15,8 12,0
  SD 23,9 24,3 14,4
5. 3126: Cervico-thoracale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen
  Gemiddelde 12,4 17,1 13,3
  SD 14,7 21,9 23,0
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 1.950 4.668 5.330

Bron en verantwoording fysiotherapie

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel 'Cijfers oefentherapeuten' presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2019 zijn verzameld op basis van gegevens van 16.650 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 205 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

 

Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-05-2021; geraadpleegd op 28-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/omvang-zorggebruik-2