Cijfers huisartsenposten - Omvang zorggebruik

Hoeveel consulten vinden er per jaar plaats met de HAP? Verschilt dit veel per jaar? Om wat voor soort consulten gaat dit dan; consulten op de HAP, visites, telefonische consulten? Dit en meer vindt u op deze pagina.

De huisartsenpost is 's avonds, 's nachts en in het weekend geopend. Patiënten die een gezondheidsprobleem hebben dat directe zorg behoeft, kunnen bij de HAP terecht. We gaan in op de omvang van het zorggebruik op de HAP en geven inzicht in:

  • Onderdeel 1: Gemiddeld aantal consulten op de huisartsenpost, naar type contact
  • Onderdeel 2: Aantal en type contacten met de HAP naar leeftijd en geslacht
     

Kernpunten omvang zorggebruik huisartsenpost, 2014-2018

  • Aantal contacten 2018: in 2018 vonden per 1000 inwoners gemiddeld 125 consulten op de huisartsenpost plaats, 109 consulten werden telefonisch gehouden en er vonden 21 huisvisites plaats.
  • Aantal contacten 2014-2018: tussen 2014 en 2018 varieerde het aantal consulten licht, met in 2018 een kleine toename ten opzichte van 2017. Het aantal telefonische consulten nam tussen 2014 en 2018 sterker toe. Het aantal huisvisites is de afgelopen jaren licht gedaald, maar is in 2018 gelijk gebleven aan 2017.
  • Aantal contacten, naar leeftijd patiënt: vooral jonge kinderen en ouderen maken gebruik van de huisartsenpost. Deze groepen hebben in 2014-2018 relatief ook het grootste aantal contacten.
  • Aantal contacten, naar aandoening: gemiddeld vinden de meeste contacten op de huisartsenpost plaats vanwege symptomen en aandoeningen uit hoofdstuk L (Bewegingsapparaat) van de International Classification of Primary Care.
  • Aantal consulten, naar type (op de HAP, visite, telefonisch): Relatief gezien zijn de meeste consulten op de huisartsenpost voor kinderen van 0 t/m 4 jaar, en de meeste visites voor ouderen vanaf 85 jaar. Telefonische consulten vinden relatief gezien ook vooral plaats voor jonge kinderen en ouderen.
  • Aantal contacten, naar geslacht en type: meer vrouwen dan mannen hebben contact met de huisartsenpost; dit verschil is het grootst bij de telefonische consulten.

In de onderstaande figuren en tabellen zijn hierboven genoemde kernpunten terug te zien.


Actuele COVID-19-cijfers in huisartsenpraktijken (cijfers t/m 17 mei 2020)Onderdeel 1: Aantal consulten op de huisartsenpost, naar type contact

Figuur: Gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpost per 1000 inwoners, naar type contact


Actuele COVID-19-cijfers in huisartsenpraktijken (cijfers t/m 17 mei 2020)Onderdeel 2. Aantal en type contacten met de HAP naar leeftijd en geslacht

De volgende figuren en tabellen geven inzicht in het aantal contacten met de HAP, in totalen en uitgesplitst naar consulten op de HAP, telefonische consulten en visites.

Figuur: Aantal contacten met de HAP naar leeftijd
Relatief de meeste contacten met de huisartsenpost vinden plaats voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor ouderen van 85 jaar en ouder.

Tabel: Gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpost per 1000 inwoners, naar geslacht
Mean number of contacts with primary out-of-hours services per 1000 inhabitants, per gender
  2014 2015 2016 2017 2018
mannen 218 226 224 230 237
vrouwen 259 266 261 267 274
Totaal aantal patiënten 239 246 243 249 255

Figuur: aantal consulten op de HAP, naar leeftijd
Relatief gezien zijn de meeste consulten op de huisartsenpost voor kinderen van 0 t/m 4 jaar (gemiddeld 414 consulten per 1000 inwoners in 2018). Vergeleken met 2017 nam het aantal consulten per 1000 inwoners in 2018 toe.

Tabel: Gemiddeld aantal consulten met de huisartsenpost per 1000 inwoners, naar geslacht
Mean number of consultations with primary out-of-hours services per 1000 inhabitants, per gender
  2014 2015 2016 2017 2018
mannen 118 123 121 122 123
vrouwen 125 129 126 126 127
Totaal aantal patiënten 121 126 123 124 125

Figuur: Aantal telefonische consulten, naar leeftijd
Relatief gezien zijn de meeste telefonische consulten op de huisartsenpost voor ouderen vanaf 85 jaar (gemiddeld 376 telefonische consulten per 1000 inwoners in 2018) en voor kinderen van 0 t/m 4 jaar (gemiddeld 284 telefonische consulten per 1000 inwoners in 2018). Vergeleken met 2017 was er in 2018 een lichte toename in het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners.

Tabel: Gemiddeld aantal telefonische consulten met de huisartsenpost per 1000 inwoners, naar geslacht
Mean number of telephone consultations with primary out-of-hours services per 1000 inhabitants, per gender
  2014 2015 2016 2017 2018
mannen 79 83 83 88 94
vrouwen 109 112 111 116 124
Totaal aantal patiënten 94 97 97 102 109

Figuur: Aantal huisvisites, naar leeftijd
Relatief gezien zijn de meeste huisvisites vanuit de huisartsenpost voor ouderen vanaf 85 jaar (gemiddeld 312 visites per 1000 inwoners in 2018). Vergeleken met 2017, nam het aantal visites per 1000 inwoners in 2018 iets af.

Tabel: Gemiddeld aantal visites van de huisartsenpost per 1000 inwoners, naar geslacht
Mean number of home visits of primary out-of-hours services per 1000 inhabitants, per gender
  2014 2015 2016 2017 2018
mannen 21 21 19 20 19
vrouwen 26 26 24 24 23
Totaal aantal patiënten 23 24 22 22 21

 

Jansen T., Ramerman L., Verheij R. Cijfers huisartsenposten - Omvang zorggebruik. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 13-10-2020; geraadpleegd op 25-11-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/omvang-zorggebruik-4