Onderzoeksprogramma’s die gebruikmaken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevat een schat aan gegevens voor het onderzoek dat in de verschillende onderzoekprogramma’s van het Nivel.

Bij het Nivel lopen in totaal veertien onderzoeksprogramma’s, met ieder een eigen onderzoeksteam. Deze teams onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving. Bij de volgende onderzoeksprogramma’s wordt (mede) de onderzoeksinfrastructuur van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt:


Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige ZorgOnderzoekspprogramma Huisartsgeneeskundige Zorg

Binnen het onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige Zorg bestuderen we hulpvragen, ziekten en het verloop daarvan, de zorgbehoefte, de verleende zorg en de kwaliteit van die zorg. We houden ook veranderingen en patronen in de gaten. Voor een deel van ons onderzoek maken we hierbij gebruik van de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige Zorg


Onderzoeksprogramma Farmaceutische ZorgOnderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg

Binnen het onderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg onderzoeken wij de hele farmaceutische zorgketen, van het voorschrijven ervan door de arts tot de patiënt die het gebruikt.


Onderzoeksprogramma Rampen en MilieudreigingenOnderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen

Binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen onderzoeken we hoe overheden, zorginstellingen en andere partijen hun verantwoordelijkheid voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals vastgelegd in de wet, invulling geven. Hierbij ligt de focus op de menselijke gezondheid.


Onderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend ZorgsysteemOnderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem

Hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruikmaken van gegevens die het zorgstelsel zelf voortbrengt? Hoe kunnen we leren van deze gegevens om meer zicht te krijgen op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg? Dit zijn vragen waar wij ons binnen het onderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem mee bezighouden.


Onderzoek binnen paramedische beroepenOnderzoek binnen paramedische beroepen
Met de infrastructuur van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn doet het Nivel onderzoek naar de aard, omvang in kwaliteit met betrekking tot verschillende paramedische beroepen: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten.


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Hasselaar GJ. Onderzoeksprogramma’s die gebruikmaken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2021 [Laatst gewijzigd op 09-12-2020; geraadpleegd op 18-01-2021]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/onderzoeksprogrammas-die-gebruikmaken-van-nivel-zorgregistraties