Doel, resultaten en kernactiviteiten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

U ziet een overzicht van de doelen, de resultaten, de kernactiviteiten en de teamsamenstelling met betrekking tot ons onderzoek. Eronder lichten we deze punten toe.

Doel, resultaten en kernactiviteiten van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn


Doel Databank Communicatie in de ZorgDoel van ons onderzoek

Doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is de instandhouding van een landelijk representatieve kennisinfrastructuur voor:

 1. het genereren van cijfers over zorg: (jaarlijkse) kerncijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen, het gebruik van zorg, en de kwaliteit van de zorg in de gehele eerste lijn en
 2. het doen van aanvullend onderzoek: met gebruikmaking van de databron.

Uitgangspunt bij al ons onderzoek

De data waarmee we onderzoek doen zijn gebaseerd op de zorggegevens die aangesloten zorgverleners van verschillende disciplines in de eerste lijn routinematig vastleggen in hun patiënteninformatiesystemen in het kader van de zorgverlening. Wij gebruiken deze gegevens - geanonimiseerd - alleen voor het genereren van kerncijfers over zorg, voor wetenschappelijk gezondheidszorgonderzoek en voor spiegelrapportages op maat voor de deelnemende zorgverleners.


Onderzoek (laten doen) met Nivel-bronnenPresentatie van resultaten van ons onderzoek

De resultaten van ons onderzoek presenteren we op verschillende manieren:

 1. Resultaten op de Nivel-website
 2. Informatie op maat aan partners
 3. Spiegelrapportages voor deelnemende zorgaanbieders


1. Op de Nivel-website: week- en jaarcijfers  én downloadable rapportages

Onze website bevat cijfers over:

Onze rapportages (pdf's) bevatten resultaten van onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Al onze rapportages worden als downloadable pdf's op onze website gepubliceerd. Ze kunnen de vorm hebben van een wetenschappelijk rapport, een factsheet, een wetenschappelijk artikel, een infographic of een spiegelrapportage (deze worden op maat aangeboden aan deelnemende zorgverleners).


2. Informatie op maat aan vaste samenwerkingspartners

Voor een aantal vaste samenwerkingspartners verzorgen we structurele informatievoorziening over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen en het zorggebruik in de bevolking. Dit doen we voor:

 • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • het Nationaal Influenza Centrum (NIC)
 • het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • de Word Health Organization (WHO)
 • het Centraal bureau Statistiek (CBS), ten behoeve van:
  • Statline, een CBS-databank met cijfers over economie en samenleving
  • Gezondheid en Welzijn
    

Informatieverstrekking op maat aan vaste samenwerkingspartners


3. Spiegelrapportages

Zorgverleners die hun gegevens registreren ten behoeve van onderzoek van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, krijgen in ruil voor hun deelname aan een onderzoek een spiegelrapportage van het Nivel. Hiermee kan de zorgverlener zien hoe het zorggebruik van zijn eigen praktijk verschilt van vergelijkbare praktijken.

Spiegelrapportages


Spiegelrapportages zijn niet alleen nuttig voor zorgverleners, maar spelen ook een rol bij het verbeteren van onderzoek met registraties en bij het registeren van zorggegevens in zijn algemeenheid:

Spiegelinformatie


KernactiviteitenKernactiviteiten van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat doen we dan precies? Onze kernactiviteiten zijn onder te verdelen in activiteiten voor het genereren van kerncijfers en signaleringscijfers, en activiteiten voor het instandhouden van de kennisinfrastructuur.

Activiteiten voor het genereren van kerncijfers en signaleringscijfers

Voor het verzamelen, analyseren en presenteren van de (jaarlijkse) kerncijfers en (wekelijkse) signaleringscijfers doen we het volgende:

 • we analyseren de routinematig verzamelde gegevens van alle deelnemende eerstelijns zorgverleners tot werkbare uitkomsten
 • we presenteren al onze cijfers op onze website:
  • jaarlijkse kerncijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen
  • wekelijkse signaleringscijfers van het optreden van plotselinge veranderingen in ziektepatronen, met name infectieziekten
  • jaarlijkse cijfers over het gebruik van zorg in de eerste lijn
  • jaarlijkse cijfers over de ervaren kwaliteit van de zorg in de eerste lijn
Activiteiten voor het instandhouden van de kennisinfrastructuur

Voor het instandhouden van de kennisinfrastructuur ondernemen we de volgende activiteiten:

 • we extraheren gegevens uit de informatiesystemen van de deelnemende zorgverleners
 • we verzamelen aanvullende gegevens bij deelnemende zorgverleners en patiënten
 • we brengen de gegevens bijeen en beheren ze, op zo´n manier dat ze onderling koppelbaar zijn
 • we verwerken de ‘ruwe’ gegevens tot onderzoeksgegevens door kwaliteitschecks, opschoning en selectie van gegevens, en door het samenstellen van onderzoeksbestanden en informatieproducten voor onderzoekers
 • we onderhouden contacten met de deelnemende zorgverleners
 • we onderhouden contacten met de eigenaars/beheerders van de informatiesystemen die de deelnemende zorgverleners gebruiken
 • we zorgen voor de instandhouding van de structuur van governance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, voor de kwaliteitsborging en voor de informatiebeveiliging


Multidisciplinair teamMultidisciplinair team Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Met wie doen we dit? Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beschikt over een multidisciplinair team van:

Multidisciplinair team


Meer wetenWat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

 

Hasselaar, J. Doel, resultaten en kernactiviteiten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 27-12-2022; geraadpleegd op 31-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-het-onderzoek/doel-resultaten-kernactiviteiten