Over ons onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelen en analyseren we data voor onderzoek van maatschappelijk belang, dat direct toepasbare resultaten oplevert voor uiteenlopende beleidsvragen. De onderzoeksresultaten hebben betrekking op gezondheidsproblemen en op de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijnszorg in Nederland.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn


Met welk doel doen wij ons data-onderzoek? Wat voor onderzoek doen we dan precies en wat is de relevantie ervan?

Doel, resultaten en kernactiviteitenDoel, resultaten en kernactiviteiten van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Wat houdt ‘wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek’ van het Nivel nu precies in? Wat doen we eigenlijk precies? Waarom doen we dit, hoe gaan we te werk en waartoe leidt dit? Lees meer over de doelen, kernactiviteiten en resultaten van onderzoek van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
 

Doel, resultaten en kernactiviteiten van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
 

Onderzoeksprogramma’sOnderzoeksprogramma’s die gebruikmaken van Nivel Zorgregistraites Eerste Lijn 
Welke rol spelen de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bij welke Nivel-onderzoeksprogramma’s? En met welk resultaat? We geven aan:

  • welke Nivel-onderzoeksprogramma’s gebruikmaken van de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
  • hoe de gegevens bij Nivel-onderzoek binnen de paramedische beroepen worden ingezet
  • tot wat voor resultaten dit leidt; we geven voorbeelden van publicaties en projecten waarbij de NZR-gegevens een rol spelen.
     

Lopende projectenLopende projecten
We geven een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten binnen het Nivel waarbij datavan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn worden ingezet.

Dit maakt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uniek
Lees meer over de unieke positie in binnen het onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland.


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?