Over ons onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelen en analyseren we data voor onderzoek van maatschappelijk belang, dat direct toepasbare resultaten oplevert voor uiteenlopende beleidsvragen. De door ons verzamelde gegevens gaan over de gezondheidsproblemen van de Nederlandse bevolking en de aard, omvang en kwaliteit van zorg binnen de eerstelijnszorg.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn


Met welk doel doen wij ons data-onderzoek? Wat voor onderzoek doen we dan precies en wat is de relevantie ervan? Dit lichten we toe in dit onderdeel.


Doel, resultaten en kernactiviteitenDoel, resultaten en kernactiviteiten van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Wat houdt ‘wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek’ van het Nivel nu precies in. Wat doen we eigenlijk precies? Waarom doen we dit, hoe gaan we te werk en waartoe leidt dit? We lichten de doelen, kernactiviteiten en resultaten van onderzoek van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (globaal) toe.
 

Doel, resultaten en kernactiviteiten van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn


Onderzoeksprogramma’sOnderzoeksprogramma’s
We lichten toe hoe we onderzoek binnen het Nivel met de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn hebben ingericht, en wat de output hiervan is. We geven aan:

  • welke Nivel-onderzoeksprogramma’s gebruikmaken van de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
  • hoe de gegevens bij Nivel-onderzoek binnen de paramedische beroepen worden ingezet
  • tot wat voor resultaten dit leidt; we geven voorbeelden van publicaties en projecten waarbij de NZR-gegevens een rol spelen.


Lopende projectenLopende projecten
We geven een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten binnen het Nivel waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
 

Dit maakt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uniek
Lees meer over de unieke positie in binnen het onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland.Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?