Onderzoeksprogramma’s die gebruikmaken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevat een schat aan gegevens voor het onderzoek dat in de verschillende onderzoekprogramma’s van het Nivel.

Bij het Nivel lopen in totaal dertien onderzoeksprogramma’s, met ieder een eigen onderzoeksteam. Deze teams onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving. Bij de volgende onderzoeksprogramma’s wordt (mede) de onderzoeksinfrastructuur van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt:

​Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige ZorgOnderzoeksprogramma Huisartsenzorg

Huisartsgeneeskundige ZorgBinnen het onderzoeksprogramma Huisartsenzorg bestuderen we hulpvragen, ziekten en het verloop daarvan, de zorgbehoefte, de verleende zorg en de kwaliteit van die zorg. We houden ook veranderingen en patronen in de gaten. Voor een deel van ons onderzoek maken we hierbij gebruik van de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

 

​Onderzoeksprogramma Farmaceutische ZorgOnderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg

Farmaceutische ZorgBinnen het onderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg onderzoeken wij de hele farmaceutische zorgketen, van het voorschrijven ervan door de arts tot de patiënt die het gebruikt.

 

 

​Onderzoeksprogramma Communicatie in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Paramedische Zorg

Onderzoeksprogramma Paramedische ZorgParamedische zorg richt zich op het beter laten functioneren van een patiënt met een aandoening of klacht. Binnen het onderzoeksprogramma Paramedische Zorg doen we onderzoek op basis van de - binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - geregistreerde zorg van vier paramedische zorgdisciplines: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten.

 

Onderzoeksprogramma Rampen en MilieudreigingenOnderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen

Farmaceutische ZorgBinnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen onderzoeken we hoe overheden, zorginstellingen en andere partijen hun verantwoordelijkheid voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals vastgelegd in de wet, invulling geven. Hierbij ligt de focus op de menselijke gezondheid.

 

Onderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend ZorgsysteemOnderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Zorgdata & het Lerend ZorgsysteemHoe kunnen we zo goed mogelijk gebruikmaken van gegevens die het zorgstelsel zelf voortbrengt? Hoe kunnen we leren van deze gegevens om meer zicht te krijgen op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg? Dit zijn vragen waar wij ons binnen het onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem mee bezighouden.

 

Hasselaar, J. Onderzoeksprogramma’s die gebruikmaken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-11-2022; geraadpleegd op 06-12-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-ons-onderzoek-nzr/onderzoeksprogrammas-die-gebruikmaken-van-nivel-zorgregistraties