Cijfers huisartsen - Patiëntkenmerken

Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de huisarts eruit, wat betreft de onderverdeling in geslacht en leeftijd? Hoe groot is het percentage ouderen dat naar de huisarts gaat, en kinderen? Dit en meer treft u in dit onderdeel aan.

Patiëntkenmerken huisartsen 2018
Het percentage vrouwen dat in 2018 stond ingeschreven in de huisartsenpraktijk is vrijwel gelijk aan het percentage mannen. De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven patiënten was 42 jaar. Geheel in lijn met de demografische ontwikkelingen zien we een lichte daling van het percentage kinderen en een lichte stijging van het percentage ouderen door de jaren heen. Ongeveer een derde deel van de patiënten van de huisartsenpraktijk was tussen de 18 en 44 jaar oud.  Meer over representativiteit kunt u vinden bij Methode vaststellen cijfers huisartsen.

Demografische kenmerken van patiënten in de huisartsenpraktijk in 2014-2018
Demographic features of patients of the general practice in 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Geslacht (%) Mannen 49,4 49,5 49,5 49,5 49,5
Vrouwen 50,6 50,5 50,5 50,5 50,5
Leeftijd (%) 0-4 jaar 4,6 4,6 4,3 4,3 4,2
5-17 jaar 15,1 15,1 14,8 15,1 15,0
18-44 jaar 33,2 32,4 32,2 32,7 32,7
45-64 jaar 29,0 29,3 29,4 29,2 29,1
65-74 jaar 10,5 10,7 11,1 10,9 11,1
75-84 jaar 5,6 5,8 6,0 5,7 5,9
85 jaar en oude 2,1 2,1 2,2 2,3 2,1
Gemiddelde leeftijd in jaren 41,1 41,4 41,8 41,4 41,6
           

 

Meijer WM, Verberne LDM, Weesie YM, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ, Hek K. Cijfers huisartsen - Patiëntkenmerken . Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 19-05-2020; geraadpleegd op 28-05-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/patientkenmerken