Cijfers huisartsenposten - Patiëntkenmerken

Hoeveel patiënten maken gebruik van de huisartsenpost? Wat zijn de kenmerken van deze patiënten, bijvoorbeeld de leeftijd en het geslacht? Is er een verschil in huisartsenpostbezoek tussen stedelijke en niet-stedelijke gebieden? Antwoorden op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

De verzorgingsgebieden van de deelnemende HDS'en tellen ruim 10,4 miljoen inwoners, die gebruik kunnen maken van de huisartsenpost.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken huisartsenport 2018
Wat valt op, als we de tabel en de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken HAP 2018

  • In 2018 maken ruim 1,7 miljoen mensen (16,6% van de in totaal 10,4 miljoen mensen) ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
  • Zij hebben in totaal 2,7 miljoen contacten met de huisartsenpost.
  • Vooral jonge kinderen, kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar, en ouderen vanaf 75 jaar maken gebruik van de huisartsenpost.
  • Het gebruik van zorg op de huisartsenpost lijkt niet te verschillen tussen stedelijke en minder stedelijke gebieden.

 

Tabel: Kenmerken van inwoners van de verzorgingsgebieden en van gebruikers van de huisartsenpost in 2018
Characteristics of inhabitants of catchment areas and of users of primary out-of-hours services in 2018
Gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2018 (http://statline.cbs.nl/statweb).8
 
  Inwoners van de verzorgings-gebieden Gebruikers van de huisartsenpost

Totaal aantal personen

10.481.266 1.744.977

 % mannen

49,7 47,1

 % vrouwen

50,3 52,9

% personen < 18 jaar

19,4 26,2

% personen > 65 jaar

18,6 20,8

% personen in zeer sterk stedelijke gebieden

26,8 26,8

% personen in sterk stedelijke gebieden

24,0 24,0

% personen in matig stedelijke gebieden

16,6 16,6

% personen in weinig stedelijke gebieden

17,7 17,7

% personen in niet stedelijke gebieden

14,9 14,9
     

 

Jansen T, Ramerman L, Verheij R. Cijfers huisartsenposten - Patiëntkenmerken. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 23-11-2020; geraadpleegd op 25-11-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/patientkenmerken-0