Cijfers huisartsenposten - Patiëntkenmerken

Hoeveel patiënten maken gebruik van de huisartsenpost? Wat zijn de kenmerken van deze patiënten, bijvoorbeeld de leeftijd en het geslacht? Is er een verschil in huisartsenpostbezoek tussen stedelijke en niet-stedelijke gebieden? Antwoorden op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

De verzorgingsgebieden van de deelnemende HDS'en tellen bijna 12 miljoen inwoners, die gebruik kunnen maken van de huisartsenpost.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken huisartsenpost 2019

Wat valt op, als we de tabel en de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken HAP 2019
  • In 2019 maken ruim 1,9 miljoen mensen (16,3% van de bijna 12 miljoen inwoners in de verzorgingsgebieden van de deelnemende HDSen) ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
  • Zij hebben in totaal ruim 3miljoen contacten met de huisartsenpost.
  • Vooral jonge kinderen, kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar, en ouderen vanaf 75 jaar maken gebruik van de huisartsenpost.
  • Het gebruik van zorg op de huisartsenpost lijkt niet te verschillen tussen stedelijke en minder stedelijke gebieden.
Tabel: Kenmerken van inwoners van de verzorgingsgebieden en van gebruikers van de huisartsenpost in 2019
Characteristics of inhabitants of catchment areas and of users of primary out-of-hours services in 2019
Gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2019 (http://statline.cbs.nl/statweb).
  Inwoners van de verzorgings-gebieden Gebruikers van de huisartsenpost

Totaal aantal personen

11.970.895 1.948.658

 % mannen

49,6 47,1

 % vrouwen

50,4 52,9

% personen < 18 jaar

19,4 26,2

% personen > 65 jaar

18,7 20,6

% personen in zeer sterk stedelijke gebieden

26,9 26,9

% personen in sterk stedelijke gebieden

25,8 26,0

% personen in matig stedelijke gebieden

17,1 17,1

% personen in weinig stedelijke gebieden

17,0 17,0

% personen in niet stedelijke gebieden

13.2 13,2
     

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording gepresenteerde cijfers over zorg op huisartsenposten

De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers over 2015-2019 zijn gebaseerd op 29 huisartsendienstenstructuren met een gezamenlijk verzorgingsgebied van bijna 12 miljoen inwoners. Meer informatie vindt u in het Zorg op de huisartsenpost - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsenposten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Ramerman, L., Verheij, R. Cijfers huisartsenposten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 31-03-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/patientkenmerken-0