Cijfers fysiotherapeuten - Patiëntkenmerken

van patiënten behandeld in 2020
Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de (reguliere) fysiotherapeut eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat de fysiotherapeut bezoekt, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de fysiotherapeut? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken fysiotherapeut

De kenmerken zijn gebaseerd op de patiënten met ten minste één geregistreerd consult in 2029. Dat kan gaan om nieuwe, lopende of afgeronde behandelepisodes.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken fysiotherapeut, 2020 en voorgaande jaren

  • Hoewel er in 2020 meer praktijken participeerden in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, is het aantal behandelde patiënten gedaald ten opzichte van 2019.
  • Ruim 59% van de patiënten bij de fysiotherapeut is vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd is met ruim 48 jaar gelijk gebleven.
 
Tabel: Geslacht en leeftijd van patiënten behandeld door de fysiotherapeut, 2017-2020
 
  2017 2018 2019 2020
Geslacht Mannen 41,3 40,5 42,4 40,7
Vrouwen 58,7 59,5 57,6 59,3
Leeftijd 0-1 jaar 0,7 1,0 0,5 0,8
2-3 jaar 0,1 0,2 0,2 0,2
4-5 jaar 0,1 0,1 0,2 0,3
6-11 jaar 1,6 1,4 1,8 2,2
12-17 jaar 5,9 5,0 4,9 4,6
18-39 jaar 25,1 24,1 26,8 26,2
40-59 jaar 33,4 32,5 34,0 32,7
60-79 jaar 26,1 27,6 25,9 27,0
> 80 jaar 7,0 8,0 5,6 6,1
Gemiddelde leeftijd in jaren 48,9 50,1 48,3 48,6
Totaal aantal patiënten 78.998 55.483 355.427 328.641

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2020 zijn  gebaseerd op de dossiers van 328.641 patiënten die zijn behandeld in 300 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W . Cijfers fysiotherapeuten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-03-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/patientkenmerken-1