Cijfers fysiotherapeuten - Patiëntkenmerken

van patiënten behandeld in 2019
Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de (reguliere) fysiotherapeut eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat de fysiotherapeut bezoekt, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de fysiotherapeut? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken fysiotherapeut

De kenmerken zijn gebaseerd op de patiënten met ten minste één geregistreerd consult in 2019. Dat kan gaan om nieuwe, lopende of afgeronde behandelepisodes.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken fysiotherapeut, 2019 en voorgaande jaren

  • Bijna 58% van de patiënten die bij de fysiotherapeut komen, is vrouw. Dit percentage is vrij constant door de jaren heen.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten, ruim 48 jaar in 2019, is licht gedaald ten opzichte van 2018.
  • Ongeveer een derde van de patiënten die de fysiotherapeut bezoeken is tussen de 40 en 60 jaar.
  • De stijging in het aantal patiënten dat bij de fysiotherapeut kwam is het grootst in de groep 18-39 jaar.
 
Tabel: Geslacht en leeftijd van patiënten behandeld door de fysiotherapeut, 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
Geslacht Mannen 41,1 41,3 40,5 42,4
Vrouwen 58,9 58,7 59,5 57,6
Leeftijd 0-1 jaar 0,8 0,7 1,0 0,5
2-3 jaar 0,1 0,1 0,2 0,2
4-5 jaar 0,2 0,1 0,1 0,2
6-11 jaar 1,5 1,6 1,4 1,8
12-17 jaar 5,6 5,9 5,0 4,9
18-39 jaar 24,2 25,1 24,1 26,8
40-59 jaar 34,1 33,4 32,5 34,0
60-79 jaar 26,7 26,1 27,6 25,9
> 80 jaar 6,7 7,0 8,0 5,6
Gemiddelde leeftijd in jaren 49,0 48,9 50,1 48,3
Totaal aantal patiënten 61.460 78.998 55.483 355.427

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2019 zijn  gebaseerd op de dossiers van 355.492 patiënten die zijn behandeld in 216 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer W . Cijfers fysiotherapeuten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-03-2021; geraadpleegd op 28-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/patientkenmerken-1