Cijfers fysiotherapeuten - Patiëntkenmerken

Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de (reguliere) fysiotherapeut eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat de fysiotherapeut bezoekt, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de fysiotherapeut? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken fysiotherapeut
Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken fysiotherapeut, 2018 en voorgaande jaren

  • Ongeveer 60% van de patiënten die bij de eerstelijnsfysiotherapeut komen, is vrouw. Dit percentages is vrij constant door de jaren heen.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten, ruim 53 jaar in 2018, is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2017 en de jaren ervoor.
  • Ongeveer een derde van de patiënten die de fysiotherapeut bezoeken, is tussen de 45 en 65 jaar. Dit zien we ook in 2018 en in de jaren ervoor.
  • Alleen het aantal mensen in de leeftijdscategorie van 85 jaar en ouder lijkt in 2018 licht te zijn afgenomen (4,6% in 2018 versus 5,6% in 2017).
 

Tabel: Geslacht en leeftijd van de patiënt behandeld door de fysiotherapeut, 2014-2018
Gender and age of patients treated by the physiotherapist, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Geslacht Mannen 40,8 40,7 40,3 40,3 40,0
Vrouwen 59,2 59,3 59,7 59,7 60,0
Leeftijd 0-4 jaar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
5-17 jaar 5,0 5,0 4,5 4,8 4,9
18-44 jaar 28,5 27,0 24,9 26,8 26,9
45-64 jaar 36,9 36,2 36,7 35,2 35,4
65-74 jaar 15,0 16,1 17,0 16,0 16,4
75-84 jaar 10,5 11,4 12,2 11,6 11,5
≥ 85 jaar 4,0 4,4 4,6 5,6 4,6
Gemiddelde leeftijd in jaren 52,3 53,3 54,6 53,8 53,3
Totaal aantal patiënten 16.916 23.177 23.465 26.970 29.326

 

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2018 zijn gebaseerd op de dossiers van 29.326 patiënten die zijn behandeld in 57 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Dool J van den, Dijk L van. Cijfers fysiotherapeuten - Patiëntkenmerken. . Cijfers fysiotherapeuten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-12-2020; geraadpleegd op 27-02-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/patientkenmerken-1