Cijfers oefentherapeuten - Patiëntkenmerken

Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de oefentherapeut eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat de oefentherapeut bezoekt, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de oefentherapeut? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken oefentherapeut
Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken oefentherapeut 2018 en voorgaande jaren

  • Ongeveer 70% van de patiënten die bij de oefentherapeut komen, is vrouw. Dit percentage is vrij constant door de jaren heen.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten is die in 2018 een oefentherapeut bezochten, is 45 jaar. Dit is een lichte stijging vergeleken met 2017, maar is vergelijkbaar met de gemiddelde leeftijd van de jaren daarvoor.
 
Tabel: Geslacht en leeftijd van de patiënt behandeld door de oefentherapeut, 2014-2018
Gender and age of patients treated by the exercise therapist, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Geslacht Mannen 27,6 27,2 27,8 30,0 30,1
Vrouwen 72,4 72,8 72,2 70,0 69,9
Leeftijd 0-4 jaar 0,1 0,0 0,1 0,3 0,5
5-17 jaar 16,0 15,6 15,5 18,1 18,1
18-44 jaar 38,8 38,7 37,3 33,7 32,3
45-64 jaar 28,1 29,4 28,9 28,0 27,9
65-74 jaar 9,1 9,0 10,2 11,1 11,5
75-84 jaar 5,7 5,4 6,2 6,8 7,4
>=85 jaar 2,2 1,9 1,7 2,1 2,3
Gemiddelde leeftijd in jaren 42,3 42,3 46,5 43,0 44,9
Totaal aantal patiënten 4.326 6.152 7.010 8.227 10.606

 

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2018 zijn verzameld op basis van gegevens van 10.621 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 129 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Dool J van den, Dijk L van. Cijfers oefentherapeuten - Patiëntkenmerken.. Cijfers oefentherapeuten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-12-2020; geraadpleegd op 27-02-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/patientkenmerken-2