Cijfers oefentherapeuten - Patiëntkenmerken

van patiënten behandeld in 2019
Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de oefentherapeut eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat de oefentherapeut bezoekt, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de oefentherapeut? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken oefentherapeut

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken oefentherapeut 2019 en voorgaande jaren
  • Bijna 59% van de patiënten bij de oefentherapeut is vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten is sinds 2017 van bijna 38 jaar gedaald naar bijna 34  jaar, mogelijk vanwege een toename van het aantal praktijken met een specialisatie kinderoefentherapie in de registratie.
Tabel: Geslacht en leeftijd van patiënten behandeld door de oefentherapeut, 2017-2019
  2017 2018 2019
Geslacht Mannen 36,7 41,8 41,1
Vrouwen 63,3 58,2 58,9
Leeftijd 0-1 jaar 0,2 0,2 0,6
2-3 jaar 0,1 0,2 0,4
4-5 jaar 2,0 3,9 3,8
6-11 jaar 17,1 24,7 25,1
12-17 jaar 9,5 9,3 8,4
18-39 jaar 25,1 20,8 21,7
40-59 jaar 24,3 20,4 20,8
60-79 jaar 18,2 16,9 16
>= 80 jaar 3,5 3,5 3,2
Gemiddelde leeftijd in jaren 37,7 34,3 33,7
Totaal aantal patiënten 8.252 13.521 16.636
Tabel percentage mannen en vrouwen per leeftijdsgroep in 2019
  Percentage man Percentage vrouw
0-1 jaar 55,8 44,2
2-3 jaar 69,7 30,3
4-5 jaar 72,5 27,5
6-11 jaar 73,9 26,1
12-17 jaar 40,9 59,1
18-39 jaar 21,5 78,5
40-59 jaar 26,6 73,4
60-79 jaar 28,8 71,2
80 jaar en ouder
28,6 71,4
Totaal aantal patiënten 6.835 9.800

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2019 zijn verzameld op basis van gegevens van 16.650 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 205 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-04-2021; geraadpleegd op 21-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/patientkenmerken-2