Cijfers diëtisten - Patiëntkenmerken

Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de diëtist eruit? Hoe hoog is het percentage kinderen dat de diëtist bezoekt? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de diëtist? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken diëtist

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken diëtist, 2019 en voorgaande jaren
  • In 2019 zijn 73.226 patiënten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, behandeld door een diëtist.
  • Van hen is 62% vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten die in 2019 een diëtist bezoeken, is 54 jaar.
  • Het aantal patiënten dat een diëtist bezoekt is in de laatste vier jaar min of meer verdubbeld: van 37.029 patiënten in 2016 tot 73.226 in 2019.
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist naar geslacht en leeftijd, 2015–2019
Proportion of patients at the dietitian by gender and age, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Geslacht Mannen 36,6 36,5 37,0 37,8 37,8
Vrouwen 63,4 63,5 63,0 62,2 62,2
Leeftijd 0-4 jr 3,0 2,6 2,4 3,0 2,4
5-17 jr 7,6 7,5 6,8 7,1 6,5
18-44 jr 21,5 20,3 20,6 21,1 20,6
45-64 jr 36,6 36,2 36,6 35,3 35,3
65-74 jr 17,4 18,5 18,1 18,0 18,7
75-84 jr 9,7 10,0 10,3 10,2 10,8
>=85 jr 4,2 4,9 5,1 5,4 5,6
Gemiddelde leeftijd in jaren 51,5 52,6 52,9 52,5 54,5
Totaal aantal patiënten 25.381 37.029 59.599 62.844 73.226

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers diëtisten

De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2019 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 73.226 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-05-2021; geraadpleegd op 22-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/patientkenmerken-3