Cijfers fysiotherapeuten - Prestatiecodes

in kalenderjaar 2020
Bij het declareren van een zitting fysiotherapie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen. Welk deel van de zittingen waren voor reguliere fysiotherapie? Hoe vaak ging het om een intake? En hoe vaak werden specialistische behandelingen geregistreerd?

Prestatiecodes fysiotherapeutPrestatiecodes fysiotherapeut

Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling fysiotherapie of een specialistische behandeling zoals manuele therapie of oedeemtherapie. Dit zijn de zogenoemde prestaties, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers zijn gebaseerd op alle prestaties die in het afgelopen rapportagejaar zijn gebruikt in zowel nieuwe, lopende en afgeronde behandelepisodes.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen op basis van geregistreerde prestatiecodes, 2020 en voorgaande jaren

  • Het overgrote deel van de behandelingen betreft een reguliere zittingen in de praktijk.
  • Het aandeel van manuele therapie en groepszittingen is ten opzichte van 2019 gedaald.
  • Het aandeel ‘intake en onderzoek na verwijzing’ en ‘screening, intake en onderzoek na Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)’ is gedaald.
Tabel: Percentages van totaal aantal zittingen naar prestatie 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Screening  0,0 0,0 0,0 0,0
Intakes en onderzoeken bij directe toegang 0,0 0,0 0,0 0,0
Intakes en onderzoeken na verwijzing 2,2 2,2 2,5 2,3
Screenings, intake en onderzoek gecombineerd bij directe toegang 4,7 4,5 7,5 6,4
Lange zittingen 1,5 1,4 0,8 0,9
Groepszittingen 4,8 3,6 3,3 2,6
Eenmalige zitting fysiotherapie 0,1 0,0 0,0 0,0
Reguliere zittingen fysiotherapie 71,5 73,3 67,8 69,0
Manuele therapie 9,1 7,3 11,0 9,2
Kinderfysiotherapie 1,2 2,6 2,4 3,3
Oedeemfysiotherapie 2,1 1,9 1,5 1,8
Bekken fysiotherapie 1,3 0,9 1,3 1,5
Psychosomatische fysiotherapie 0,5 0,5 0,6 0,8
Geriatrische fysiotherapie 0,8 1,3 1,0 1,6
Overige prestatiecodes 0,1 0,3 0,3 0,5
Totaal aantal patiënten 693.340 1.332.319 2.517.996 2.773.885

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2020 zijn  gebaseerd op de dossiers van 328.641 patiënten die zijn behandeld in 300 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers fysiotherapeuten - Prestatiecodes. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-03-2022; geraadpleegd op 28-09-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/prestatiecodes