Cijfers fysiotherapeuten - Prestatiecodes

in kalenderjaar 2019
Bij het declareren van een zitting fysiotherapie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen. Welk deel van de zittingen waren voor reguliere fysiotherapie? Hoe vaak ging het om een intake? En hoe vaak werden specialistische behandelingen geregistreerd?

Prestatiecodes fysiotherapeutPrestatiecodes fysiotherapeut

Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling fysiotherapie of een specialistische behandeling zoals manuele therapie of oedeemtherapie. Dit zijn de zogenoemde prestaties, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers zijn gebaseerd alle prestaties die in het afgelopen rapportagejaar zijn gebruikt in zowel nieuwe, lopende en afgeronde behandelepisodes.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen op basis van geregistreerde prestatiecodes, 2019 en voorgaande jaren

  • Ruim 70% van de prestatiecodes betreft reguliere zittingen in de praktijk.
  • Het percentage episodes met de prestatiecode losse screening of intake plus onderzoek na Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) daalt naar 0%.
  • Het gebruik van de prestatiecode combinatie screening, intake en onderzoek (prestatiecode 1864) na DTF stijgt naar bijna 6%.

 

Tabel: Percentages van totaal aantal zittingen naar prestatiecode, 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
Screening  0,4 0,1 0,0 0,0
Intakes en onderzoeken bij directe toegang 0,4 0,1 0,0 0,0
Intakes en onderzoeken na verwijzing 1,8 2,1 2,0 2,2
Screenings, intake en onderzoek gecombineerd bij directe toegang 2,9 4,4 4,7 5,8
Lange zittingen 1,6 1,5 1,7 1,3
Groepszittingen 3,5 3,9 4,1 4,2
Eenmalige zitting fysiotherapie 0,0 0,1 0,1 0,0
Reguliere zittingen fysiotherapie 75,6 72,7 72,7 70,2
Manuele therapie 9,2 9,6 8,7 8,8
Kinderfysiotherapie 1,1 0,9 1,5 2,5
Oedeemfysiotherapie 1,9 1,9 1,9 1,9
Bekken fysiotherapie 1,0 1,6 1,2 1,1
Psychosomatische fysiotherapie 0,2 0,7 0,8 0,5
Geriatrische fysiotherapie 0,3 0,5 0,6 1,1
Overige prestatiecodes 1,0 0,0 0,0 0,3
Totaal aantal patiënten 570.094 771.230 748.669 3.928.445

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 355.492 patiënten die zijn behandeld in 216 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.