Cijfers oefentherapeuten - Prestatiecodes

in kalenderjaar 2019
Bij het declareren van een zitting oefentherapie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen. Welk deel van de zittingen waren voor reguliere oefentherapie? Hoe vaak ging het om een intake? En hoe vaak werden specialistische behandelingen geregistreerd?

Prestatiecodes oefentherapeutPrestatiecodes oefentherapeut

Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling oefentherapie of een specialistische behandeling zoals kinderoefentherapie of oedeemtherapie. Dit zijn de zogenoemde prestaties, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers zijn gebaseerd op alle prestaties die in het afgelopen rapportagejaar zijn gebruikt in zowel nieuwe, lopende en afgeronde behandelepisodes.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen op basis van geregistreerde prestatiecodes, 2019 en voorgaande jaren
  • 47% van het aantal behandelingen betreft een zittingen reguliere oefentherapie.
  • Het aantal zittingen kinderoefentherapie stijgt van bijna 29% naar bijna 42% in de periode 2017-2019, vanwege een toename van het aantal praktijken met een specialisatie kinderoefentherapie in de registratie.
 
Tabel: Percentages van totaal aantal zittingen naar prestatiecode, 2017-2019
  2017 2018 2019
Screening oefentherapie
0,1 0,0 0,0
Intakes en onderzoeken bij directe toegang
0,1 0,0 0,1
Intakes en onderzoeken na verwijzing
2,5 2,9 3,3
Screenings, intake en onderzoek gecombineerd bij directe toegang
1,2 1,2 1,5
Lange zittingen 0,1 0,2 0,3
Groepszittingen
1,8 1,3 1,1
Eenmalige oefentherapie
0,0 0,0 0,0
Reguliere zittingen
61,2 47,1 47
Kinderoefentherapie
28,7 42,8 41,7
Bekkenoefentherapie
0,0 0,0 0,0
Oedeemtherapie
0,0 0,0 0,0
Geriatrie oefentherapie
0,0 0,0 0,0
Overige prestatiecodes
4,3 4,5 4,9
Totaal aantal zittingen
190.651 298.500 278.793

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2019 zijn verzameld op basis van gegevens van 16.650 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 205 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Prestatiecodes. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-04-2021; geraadpleegd op 17-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/prestatiecodes-1