Resultaat behandeling

Algemeen functioneren: GAF-scores
Bij aanvang en na afloop van de behandeling wordt er door de eerstelijnspsycholoog een inschatting gemaakt van de mate van functioneren van de cliënt, op basis van een GAF-score (Global Asessment of Functioning) (100-puntsschaal). In 2013 is bijna 80% van de cliënten van eerstelijnspsychologen verbeterd wat betreft hun algemeen functioneren, zoals gemeten met de GAF. 19% van de cliënten is sterk verbeterd (30 punten of meer), een vijfde deel (20%) is gelijk gebleven en 0,6% is verslechterd (10 of 20 punten) qua GAF-score. Door de jaren heen (2009 – 2013) blijven deze cijfers ongeveer gelijk.
 
Uitkomst metingen: ORS-scores
Tijdens de eerste, de derde en de laatste sessie (indien van toepassing) wordt de Outcome Rating Scale (ORS) (40-puntsschaal) afgenomen bij de cliënt. Dit is een korte lijst waarop de cliënt zelf kan  aangegeven hoe het gaat op vier verschillende gebieden, namelijk individueel welbevinden, relationeel vlak (familie en intieme vrienden), sociaal vlak (werk, opleiding, sociale contacten) en algeheel welbevinden.
 
In 2013 is voor een minderheid van de cliënten van eerstelijnspsychologen een of meerdere scores op de ORS geregistreerd. Voor 33% van de cliënten is er een ORS score bekend van de eerste en laatste sessie. Gemiddeld genomen knappen cliënten zo'n 10 punten op tussen de eerste en de laatste sessie.
 

Prins M, Verhaak P. Resultaat behandeling van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 23-05-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/resultaat-behandeling