Top-10 van verstrekkingen in de apotheek per aandoening

Hieronder vindt u de top-10 van verstrekkingen bij patiënten met angststoornissen, artrose, astma, COPD, depressie, diabetes, hart- en vaatziekten, reuma of rugpijn. U ziet bijvoorbeeld dat 69% van de patiënten met diabetes een cholesterolverlager verstrekt krijgt en 78% van de patiënten met hart- en vaatziekten een bloedverdunner.

De top-10 van geneesmiddelen per aandoening is berekend voor patiënten met tenminste 1 verstrekking bij de apotheek. Voor het berekenen van deze cijfers maken we gebruik van de koppeling tussen huisarts en apotheek (zie verantwoording).

Hek K, van Dijk L, Kroon JDL (SFK), Janssen JM (SFK), Verheij RA. Top-10 van verstrekkingen in de apotheek. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/top-10-van-verstrekkingen-de-apotheek-aandoening