Verwijzingen

Door de toenemende kosten van de gezondheidszorg is er steeds meer aandacht voor samenwerken en voor zorg op de juiste plek. Veranderingen in het functioneren van de eerste lijn kunnen een weerslag hebben op verwijzingen naar de tweede lijn.

Wat betreft de verwijzingen binnen de eerste lijn gaan er -sinds de invoering van ‘directe toegankelijkheid’- steeds meer patiënten zonder verwijzing naar een paramedicus. De volgende webpagina's laten zien wie de verwijzer was van de patiënten die via een verwijzer zijn gegaan naar de fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtetist en eerstelijnspsycholoog.

Verwijzingen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 25-02-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/verwijzingen