Verwijzingen door de huisarts

In 2015 zijn, per 1000 ingeschreven patiënten, 293 verwijzingen uitgeschreven voor een medisch specialist. Er worden meer vrouwen dan mannen verwezen naar een medisch specialist. Dit verschil is met name zichtbaar in de leeftijdscategorie 18-64 jaar. De meeste verwijzingen, bij zowel mannen als vrouwen, zijn uitgeschreven voor patiënten van 75 jaar en ouder.

Het  landelijke zorgbeleid is erop gericht om meer zorg in de eerste lijn te laten plaatsvinden en minder in de tweede lijn. Op basis van deze cijfers lijkt er nog geen daling te zijn in het aantal verwijzingen van de huisarts naar de tweede lijn. Voor meer informatie over verwijzingen en de mogelijkheden voor substitutie, zie het artikel ‘Het belang van goede verwijsinformatie’ en het rapport ‘Substitutiepotentieel tussen eerste- en tweedelijnszorg’.

Verberne LDM, Verheij RA. Huisarts - Verwijzingen.

Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/verwijzingen-door-de-huisarts