Cijfers huisartsen - Verwijzingen naar de tweede lijn

Hoeveel doorverwijzingen zijn er vanuit de huisartsenpraktijk? Welke patiëntengroepen worden het meest doorverwezen? Naar welke specialismen wordt doorverwezen? En met welke indicaties? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Onze rapportages over doorverwijzingen naar de tweede lijn vallen uiteen in: 

 • Onderdeel 1: Verwijzingen per jaar, in 2020 en voorgaande jaren
 • Onderdeel 2: Verwijzingen per specialisme 2016-2020
 • Onderdeel 3: Indicaties voor verwijzingen

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 1: Verwijzingen naar de tweede lijn per jaar in 2020
Wat valt op, als we de overzichten hieronder bekijken:

Kernpunten verwijzingen naar de tweede lijn per jaar voor 2020

 • In 2020 zijn er per 1000 ingeschreven patiënten 248 verwijzingen uitgeschreven voor een medisch specialist. Dit is een afname van 19% ten opzichte van 2019.
 • Er worden meer vrouwen dan mannen verwezen naar een medisch specialist.
 • Dit verschil is met name zichtbaar in de leeftijdsgroep van 18-64 jaar.
Tabel: verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist (per 1000 ingeschreven patiënten*) per jaar, 2016-2020
Number of referrals from general practice to medical specialists (per 1000 registered patients) per year, 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Geslacht Mannen 261,9 259,9 265,6 265,8 215,3
Vrouwen 344,5 345,6 352,4 354,4 284,8
Leeftijd 0-17 jaar 167,5 152,1 150,0 146,5 115,8
18-64 jaar 287,4 294,5 297,3 302,4 247,5
65-74 jaar 447,3 453,2 461,3 470,2 247,5
75 jaar en ouder 524,5 533,4 550,2 546,7 362,4
Totaal   303,6 303,3 309,5 305,7 247,7

* Per 1000 ingeschreven patiënten in de betreffende categorie


Tabel: Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist, naar geslacht en leeftijdsgroep (per 1000 ingeschreven patiënten), 2020
Number of referrals from general practice to medical specialists by gender and age group (per 1000 registered patients), 2020
  mannen vrouwen
0-17 jaar 114 117
18-64 jaar 198 297
65-74 jaar 344 380
75 jaar en ouder 435 423
     
 

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 2: Verwijzingen geordend naar specialisme
Wat valt op, als we de overzichten hieronder bekijken:
 

Kernpunten verwijzingen onderverdeeld naar specialisme, in 2020 en 2019

 • De meeste verwijzingen vonden in 2020 plaats naar dermatologie, oogheelkunde, KNO-heelkunde en orthopedie.
 • In 2020 is er in alle specialismen een afname in het aantal verwijzingen, behalve naar psychiatrie.

NB De verwijzingen voor psychiatrie in de tabel omvatten zowel verwijzingen naar de basis-GGZ als naar de gespecialiseerde GGZ.


Tabel: Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist (per 1000 ingeschreven patiënten) , 2016-2020
Number of referrals from general practice to medical specialists (per 1000 registered patients) , 2016-2020
  2016 2017 2018* 2019* 2020*
Dermatologie 31,3 30,2 32,4 31,3 23,8
Orthopedie 32,4 30,9 30,4 30,0 23,3
Oogheelkunde 33,0 31,8 32,4 31,1 23,1
KNO-heelkunde 31,4 30,8 31,0 30.0 22,8
Psychiatrie 14,6 17,1 20,2 19,7 20,6
Heelkunde 25,6 25,1 25,8 25,0 20,3
Neurologie 23,6 23,1 22,9 23,1 18,1
Gynaecologie/verloskunde 17,8 18,8 19,4 19,2 16,5
Cardiologie 14,6 15,0 15,3 15,7 13,5
Interne geneeskunde 15,5 15,4 14,3 14,3 10,9
Urologie 12,0 11,6 11,8 12,0 9,8
Maag-darm-leverziekten 8,4 9,3 9,4 9,7 8,6
Plastische chirurgie 8,3 9,6 9,7 9,9 7,7
Longziekten 8,0 7,7 7,8 7,9 7,2
Kindergeneeskunde 9,3 8,6 9,0 8,2 6,5
Reumatologie 5,4 5,2 5,2 5,1 4,1
Geriatrie 2,7 2,7 3,0 2,8 2,1
Revalidatiegeneeskunde 2,3 2,8 2,6 2,4 2,1
Anaesthesiologie 2,3 2,3 2,6 2,5 1,9
Allergologie 0,8 0,9 1,0 1,0 1,2
Mondziekten en kaakchirurgie 1,8 1,7 1,8 1,8 1,2
Sportgeneeskunde 1,5 1,6 1,3 1,6 1,2
Klinische genetica 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7
Multidisciplinaire en speciale poli 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5
Medische psychologie 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Totaal 303,5 303,3 310,4 305,7 247,7

* Percentages zijn gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid.

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 3: Indicaties voor verwijzingen, de top-5 in 2020
In de volgende tabellen worden de top-5-indicaties weergegeven voor de vier specialismen waarnaar in 2020 het meest verwezen is: dermatologie, oogheelkunde, KNO-heelkunde en orthopedie.


Tabellen: Top-5 van indicaties voor verwijzing naar vier specialismen: Dermatologie, Oogheelkunde, KNO-heelkunde, Orthopedie, 2018-2020.
(% van verwijzingen met bekende indicatie)

Dermatologie
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar dermatologie, 2020
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to dermatology, 2020
Diagnose %
S99 - Andere ziekte huid/subcutis 10,2
S82 - Naevus/moedervlek 9,2
S77 - Maligniteit huid/subcutis 8,1
S04 - Lokale zwelling/papel/knobbel huid/subcutis 5,4
S88 - Contact eczeem/ander eczeem 5,4
% in top-5   38,4

 

Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar dermatologie, 2019
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to dermatology, 2019
Diagnose %
S99 - Andere ziekte huid/subcutis 9,6
S82 - Naevus/moedervlek 9,5
S77 - Maligniteit huid/subcutis 7,3
S88 - Contact eczeem/ander eczeem 5,8
K95 - Varices benen 5,7
% in top-5   38

 

Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar dermatologie, 2018
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to dermatology, 2018
Diagnose %
S99 - Andere ziekte huid/subcutis 10,2
S82 - Naevus/moedervlek 8,4
S77 - Maligniteit huid/subcutis 7,4
S88 - Contact eczeem/ander eczeem 6,3
K95 - Varices benen 6,0
% in top-5   38,3

 

Oogheelkunde
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar oogheelkunde, 2020
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to oogheelkunde, 2020
Diagnose %
F05 - Andere visussymptomen/-klachten 25,3
F92 - Staar 15,7
F91 - Refractie afwijking 8,2
F04 - Mouches volantes/flitsen/flikkeringen 6,6
F99 - Andere ziekte(n) oog/adnexen 5,0
% in top-5   60,9

 

Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar oogheelkunde, 2019
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to oogheelkunde, 2019
Diagnose %
F05 - Andere visussymptomen/-klachten 24,8
F92 - Staar 14,6
F91 - Refractie afwijking 8,4
F04 - Mouches volantes/flitsen/flikkeringen 6,9
F13 - Afwijkend gevoel aan oog 4,7
% in top-5   59,4

 

Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar oogheelkunde, 2018
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to oogheelkunde, 2018
Diagnose %
F05 - Andere visussymptomen/-klachten 26,8
F92 - Staar 14,6
F91 - Refractie afwijking 8,9
F04 - Mouches volantes/flitsen/flikkeringen 6,4
F13 - Afwijkend gevoel aan oog 4,7
% in top-5   61,4
KNO-heelkunde
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar KNO-heelkunde, 2020
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to KNO-heelkunde, 2020
Diagnose %
H02 - Gehoorklachten 9,6
R21 - Symptomen/klachten keel 8,1
H86 - Doofheid/slechthorendheid 5,0
H03 - Oorsuizen/tinnitus 4,8
R06 - Epistaxis/neusbloeding 4,2
% in top-5   31,7

 

Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar KNO-heelkunde, 2019
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to KNO-heelkunde, 2019
Diagnose %
H02 - Gehoorklachten 10
R21 - Symptomen/klachten keel 5,7
H86 - Doofheid/slechthorendheid 4,9
H03 - Oorsuizen/tinnitus 4,7
R04 - Andere problemen ademhaling 4,2
% in top-5   29,7

 

Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar KNO-heelkunde, 2018
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to KNO-heelkunde, 2018
Diagnose %
H02 - Gehoorklachten 11,1
H86 - Doofheid/slechthorendheid 5,5
R21 - Symptomen/klachten keel 5,4
R06 - Epistaxis/neusbloeding 4,1
H03 - Oorsuizen/tinnitus 4,0
% in top-5   30,1

 

Orthopedie
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar orthopedie, 2020
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to orthopedie, 2020
Diagnose %
L15 - Knie symptomen/klachten 19,3
L08 - Schouder symptomen/klachten 10,4
L90 - Gonartrose 8,5
L17 - Voet/teen symptomen/klachten 5,9
L89 - Coxartrose 5,2
% in top-5   49,4
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar orthopedie, 2019
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to orthopedie, 2019
Diagnose %
L15 - Knie symptomen/klachten 21,8
L08 - Schouder symptomen/klachten 10,0
L90 - Gonartrose 7,9
L17 - Voet/teen symptomen/klachten 5,7
L15 - Heup symptomen/klachten 5,4
% in top-5   50,8
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar orthopedie, 2018
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to orthopedie, 2018
Diagnose %
L15 - Knie symptomen/klachten 21,5
L08 - Schouder symptomen/klachten 9,9
L90 - Gonartrose 7,8
L17 - Voet/teen symptomen/klachten 6,0
L15 - Heup symptomen/klachten 5,6
% in top-5   50,8

Bron en verantwoording cijfers huisartsenzorg
Alle cijfers die we bij 'Cijfers zorgverlening huisartsenzorg' presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten huisartsenpraktijken. Bijna alle huisartsen houden een digitaal patiënteninformatiesysteem bij. Hierin staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen en uitslagen van diagnostische tests.

 • Cijfers 2020: de cijfers over de Zorg door de huisarts zijn gebaseerd op gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van ongeveer 369 huisartsenpraktijken met in totaal bijna 1,6 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Bij deze cijfers zijn de aanvullende gegevens die de Peilstations verzamelen niet meegenomen.
   
 • Methode en verantwoording vaststellen cijfers: bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsen vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
Hek, K. Cijfers huisartsen - Verwijzingen naar de tweede lijn . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-06-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/verwijzingen-naar-de-tweede-lijn