Cijfers huisartsen - Verwijzingen naar de tweede lijn

Hoeveel doorverwijzingen zijn er vanuit de huisartsenpraktijk? Welke patiëntengroepen worden het meest doorverwezen? Naar welke specialiasmen wordt doorverwezen? En met welke indicaties? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Onze rapportages over doorverwijzingen naar de tweede lijn vallen uiteen in: 

  • Onderdeel 1: Verwijzingen per jaar, in 2019 en voorgaande jaren
  • Onderdeel 2: Verwijzingen per specialisme 2015-2019
  • Onderdeel 3: Indicaties voor verwijzingen


Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 1: Verwijzingen naar de tweede lijn per jaar, in 2019 en voorgaande jaren
Wat valt op, als we de overzichten hieronder bekijken:

Kernpunten verwijzingen naar de tweede lijn per jaar, 2019 en voorgaande jaren

  • In 2019 zijn er per 1000 ingeschreven patiënten 306 verwijzingen uitgeschreven voor een medisch specialist.
  • Er worden meer vrouwen dan mannen verwezen naar een medisch specialist.
  • Dit verschil is met name zichtbaar in de leeftijdsgroep van 18-64 jaar.
  • Het aantal verwijzingen loopt op met de leeftijd, zowel bij mannen als vrouwen.
Tabel: verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist (per 1000 ingeschreven patiënten*) per jaar, 2015-2019
Number of referrals from general practice to medical specialists (per 1000 registered patients) per year, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Geslacht Mannen 251,8 261,9 259,9 265,6 265,8
Vrouwen 332,6 344,5 345,6 352,4 354,4
Leeftijd 0-17 jaar 163,7 167,5 152,1 150,0 146,5
18-64 jaar 277,5 287,4 294,5 297,3 302,4
65-74 jaar 437,0 447,3 453,2 461,3 470,2
75 jaar en ouder 518,1 524,5 533,4 550,2 546,7
Totaal   292,6 303,6 303,3 309,5 305,7

* Per 1000 ingeschreven patiënten in de betreffende categorie

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 2: Verwijzingen geordend naar specialisme
Wat valt op, als we de overzichten hieronder bekijken:
 

Kernpunten verwijzingen onderverdeeld naar specialisme, in 2019 en voorgaande jaren

  • In 2019 hebben de meeste verwijzingen betrekking op de specialismen dermatologie, oogheelkunde, KNO-heelkunde en orthopedie.
  • Tussen 2015 en 2018 loopt het totaal aantal verwijzingen naar specialismen op, dit is terug te zien in de meeste van de 25 specialismen.

NB De verwijzingen voor psychiatrie in de tabel omvatten zowel verwijzingen naar de basis-GGZ als naar de gespecialiseerde GGZ.


Tabel: Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist (per 1000 ingeschreven patiënten) , 2015-2019
Number of referrals from general practice to medical specialists (per 1000 registered patients) , 2015-2019
  2015 2016 2017 2018* 2019*
Dermatologie 30,2 31,3 30,2 32,4 31,3
Oogheelkunde 33,0 33,0 31,8 32,4 31,1
KNO-heelkunde 31,7 31,4 30,8 31,0 30.0
Orthopedie 32,2 32,4 30,9 30,4 30,0
Heelkunde 24,9 25,6 25,1 25,8 25,0
Neurologie 22,6 23,6 23,1 22,9 23,1
Psychiatrie 13,1 14,6 17,1 20,2 19,7
Gynaecologie/verloskunde 17,1 17,8 18,8 19,4 19,2
Cardiologie 13,7 14,6 15,0 15,3 15,7
Interne geneeskunde 14,4 15,5 15,4 14,3 14,3
Urologie 11,6 12,0 11,6 11,8 12,0
Plastische chirurgie 7,6 8,3 9,6 9,7 9,9
Maag-darm-leverziekten 8,5 8,4 9,3 9,4 9,7
Kindergeneeskunde 8,9 9,3 8,6 9,0 8,2
Longziekten 7,3 8,0 7,7 7,8 7,9
Reumatologie 5,0 5,4 5,2 5,2 5,1
Geriatrie 2,5 2,7 2,7 3,0 2,8
Anaesthesiologie 2,3 2,3 2,3 2,6 2,5
Revalidatiegeneeskunde 2,2 2,3 2,8 2,6 2,4
Mondziekten en kaakchirurgie 1,6 1,8 1,7 1,8 1,8
Sportgeneeskunde 0,9 1,5 1,6 1,3 1,6
Allergologie 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0
Klinische genetica 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9
Medische psychologie 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Multidisciplinaire en speciale poli 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3
Totaal 293,0 303,5 303,3 310,4 305,7

* Percentages zijn gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid.

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 3: Indicaties voor verwijzingen, de top-4 in 2018
In de volgende tabellen worden de top-5-indicaties weergegeven voor de vier specialismen waarnaar in 2019 het meest verwezen is: dermatologie, oogheelkunde, KNO-heelkunde en orthopedie.


Tabellen: Top-5 van indicaties voor verwijzing naar vier specialismen: Dermatologie, Oogheelkunde, KNO-heelkunde, Orthopedie, 2018-2019.
(% van verwijzingen met bekende indicatie)

Dermatologie
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar dermatologie, 2019
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to dermatology, 2019
Diagnose %
S99 - Andere ziekte huid/subcutis 9,6
S82 - Naevus/moedervlek 9,5
S77 - Maligniteit huid/subcutis 7,3
S88 - Contact eczeem/ander eczeem 5,8
K95 - Varices benen 5,7
% in top-5   38

 

Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar dermatologie, 2018
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to dermatology, 2018
Diagnose %
S99 - Andere ziekte huid/subcutis 10,2
S82 - Naevus/moedervlek 8,4
S77 - Maligniteit huid/subcutis 7,4
S88 - Contact eczeem/ander eczeem 6,3
K95 - Varices benen 6,0
% in top-5   38,3

 

Oogheelkunde
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar oogheelkunde, 2019
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to oogheelkunde, 2019
Diagnose %
F05 - Andere visussymptomen/-klachten 24,8
F92 - Staar 14,6
F91 - Refractie afwijking 8,4
F04 - Mouches volantes/flitsen/flikkeringen 6,9
F13 - Afwijkend gevoel aan oog 4,7
% in top-5   59,4

 

Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar oogheelkunde, 2018
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to oogheelkunde, 2018
Diagnose %
F05 - Andere visussymptomen/-klachten 26,8
F92 - Staar 14,6
F91 - Refractie afwijking 8,9
F04 - Mouches volantes/flitsen/flikkeringen 6,4
F13 - Afwijkend gevoel aan oog 4,7
% in top-5   61,4
KNO-heelkunde
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar KNO-heelkunde, 2019
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to KNO-heelkunde, 2019
Diagnose %
H02 - Gehoorklachten 10
R21 - Symptomen/klachten keel 5,7
H86 - Doofheid/slechthorendheid 4,9
H03 - Oorsuizen/tinnitus 4,7
R04 - Andere problemen ademhaling 4,2
% in top-5   29,7

 

Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar KNO-heelkunde, 2018
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to KNO-heelkunde, 2018
Diagnose %
H02 - Gehoorklachten 11,1
H86 - Doofheid/slechthorendheid 5,5
R21 - Symptomen/klachten keel 5,4
R06 - Epistaxis/neusbloeding 4,1
H03 - Oorsuizen/tinnitus 4,0
% in top-5   30,1

 

Orthopedie
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar orthopedie, 2019
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to orthopedie, 2019
Diagnose %
L15 - Knie symptomen/klachten 21,8
L08 - Schouder symptomen/klachten 10,0
L90 - Gonartrose 7,9
L17 - Voet/teen symptomen/klachten 5,7
L15 - Heup symptomen/klachten 5,4
% in top-5   50,8
Top-5 indicaties (ICPC) voor verwijzingen naar orthopedie, 2018
Top-5 health problems (ICPC) for referrals to orthopedie, 2018
Diagnose %
L15 - Knie symptomen/klachten 21,5
L08 - Schouder symptomen/klachten 9,9
L90 - Gonartrose 7,8
L17 - Voet/teen symptomen/klachten 6,0
L15 - Heup symptomen/klachten 5,6
% in top-5   50,8

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers huisartsenzorg
Alle cijfers die we bij 'Cijfers zorgverlening huisartsenzorg' presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten huisartsenpraktijken. 
De cijfers van het zorggebruik in 2019 zijn alleen online beschikbaar. Ze zijn gebaseerd op gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van ongeveer 421 huisartsenpraktijken met in totaal ongeveer 1,8 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Bij deze cijfers zijn de aanvullende gegevens die de Peilstations verzamelen niet meegenomen.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsen vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Nielen M, Hek K, Korevaar J, Dijk L van, Weesie, Y. Cijfers huisartsen - Verwijzingen naar de tweede lijn . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-09-2021; geraadpleegd op 19-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/verwijzingen-naar-de-tweede-lijn