Cijfers huisartsenposten - Voorgeschreven geneesmiddelen

Welke patiënten krijgen door bij de huisartsenpost een geneesmiddel voorgeschreven? Welke geneesmiddelen worden op de huisartsenpost het meest voorgeschreven? Wat zijn de meestvoorkomende indicaties voor voorschrijvingen op de HAP? Deze informatie vindt u op deze pagina.

Wat valt op , als we de figuren en tabellen hieronder overzien:
Kernpunten voorgeschreven geneesmiddelen op de HAP, 2018 en voorgaande jaren
  • Tussen 2015 en 2018 nam het aantal voorgeschreven geneesmiddelen op de huisartsenpost toe. Vanaf 2019 is het aantal voorgeschreven geneesmiddelen echter weer afgenomen (van 81 per 1000 inwoners in 2018 naar 69 per 1000 inwoners in 2019).
  • Aan jonge kinderen en ouderen worden relatief de meeste geneesmiddelen voorgeschreven. Deze groepen maken ook het meest gebruik van de huisartsenpost.
  • Er worden op de huisartsenpost meer geneesmiddelen voorgeschreven aan vrouwen dan aan mannen.
  • Geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven op de huisartsenpost zijn Bèta-lactam-antibiotica/penicillines en niet-steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen (NSAID’s).
  • Op de huisartsenpost worden vooral geneesmiddelen voorgeschreven voor symptomen en aandoeningen van de ademhalingsorganen (hoofdstuk R), huid (hoofdstuk S) en urinewegen (hoofdstuk U van de International Classification of Primary Care).

Uit de figuren en tabellen over voorgeschreven geneesmiddelen op de huisartsenpost zijn de hiervoor genoemde kernpunten op te maken.

Tabel: Gemiddeld aantal huisartsenpost-gebruikers per 1000 inwoners van de betreffende leeftijdsgroep
Mean number of users of primary out-of-hours services per 1000 inhabitants, per age category
  2015 2016 2017 2018 2019
mannen 60 71 71 72 61
vrouwen 77 90 90 91 77
Totaal 69 81 80 81 69
 
Tabel: Top-10 van meest voorkomende voorgeschreven geneesmiddelen op de huisartsenpost: als percentage van het totaal aantal voorgeschreven geneesmiddelen
Top 10 of most frequently prescribed medication at primary out-of-hours services, as percentage of the total number of prescriptions
2019 %
J01C - Betalactam-antibiotica, penicillines 15,8
M01A - Niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische midd. 9,1
N02A - Opioiden 8,2
J01X - Overige antibacteriele middelen 6,8
S01A - Antimicrobiele middelen 3,8
R03A - Sympathicomimetica voor inhalatie 3,6
R06A - Antihistaminica voor systemisch gebruik 3,5
H02A - Corticosteroiden voor systemisch gebruik 3,2
A02B - Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux 3,0
A06A - Laxantia 3,0
 
 

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording gepresenteerde cijfers over zorg op huisartsenposten

De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers over 2015-2019 zijn gebaseerd op 29 huisartsendienstenstructuren met een gezamenlijk verzorgingsgebied van bijna 12 miljoen inwoners. Meer informatie vindt u in het Zorg op de huisartsenpost - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsenposten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Ramerman, L., Verheij, R. Cijfers huisartsenposten - Voorgeschreven geneesmiddelen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 31-03-2022; geraadpleegd op 01-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/voorgeschreven-geneesmiddelen