Cijfers huisartsenposten - Voorgeschreven geneesmiddelen

Welke patiënten krijgen door bij de huisartsenpost een geneesmiddel voorgeschreven? Welke geneesmiddelen worden op de huisartsenpost het meest voorgeschreven? Wat zijn de meestvoorkomende indicaties voor voorschrijvingen op de HAP? Deze informatie vindt u op deze pagina.

Wat valt op , als we de figuren en tabellen hieronder overzien:
 

Kernpunten voorgeschreven geneesmiddelen op de HAP, 2018 en voorgaande jaren

  • Aan jonge kinderen en ouderen worden de meeste geneesmiddelen voorgeschreven. Deze groepen maken ook het meest gebruik van de huisartsenpost.
  • Er worden op de huisartsenpost meer geneesmiddelen voorgeschreven aan vrouwen dan aan mannen.
  • Geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven op de huisartsenpost zijn Bèta-lactam-antibiotica/penicillines en niet-steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen (NSAID’s).
  • Op de huisartsenpost worden vooral geneesmiddelen voorgeschreven voor symptomen en aandoeningen van de ademhalingsorganen (hoofdstuk R), huid (hoofdstuk S) en urinewegen (hoofdstuk U van de International Classification of Primary Care).
  • Tussen 2014 en 2018 is het aantal voorgeschreven geneesmiddelen op de huisartsenpost gestegen (van 74 per 1000 inwoners in 2014 naar 81 per 1000 inwoners in 2018).
  • De stijging in het aantal voorgeschreven geneesmiddelen is relatief het grootst voor patiënten van 85 jaar en ouder.

Uit de figuren en tabellen over voorgeschreven geneesmiddelen op de huisartsenpost zijn de hiervoor genoemde kernpunten op te maken.

Tabel: Gemiddeld aantal huisartsenpost-gebruikers per 1000 inwoners van de betreffende leeftijdsgroep
Mean number of users of primary out-of-hours services per 1000 inhabitants, per age category
  2014 2015 2016 2017 2018
mannen 64 60 71 71 72
vrouwen 85 77 90 90 91
Totaal 75 69 81 80 81

 

Tabel: Top-10 van meest voorkomende voorgeschreven geneesmiddelen op de huisartsenpost: als percentage van het totaal aantal voorgeschreven geneesmiddelen
Top 10 of most frequently prescribed medication at primary out-of-hours services, as percentage of the total number of prescriptions
2018 %
J01C - Betalactam-antibiotica, penicillines 15,3
M01A - Niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische midd. 9,4
N02A - Opioiden 7,6
J01X - Overige antibacteriele middelen 6,7
R06A - Antihistaminica voor systemisch gebruik 3,7
S01A - Antimicrobiele middelen 3,6
R03A - Sympathicomimetica voor inhalatie 3,4
A02B - Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux 3,1
A03F - Motiliteitsbevorderende middelen 3,0
H02A - Corticosteroiden voor systemisch gebruik 2,9
 
Jansen T, Ramerman L, Verheij R. Cijfers huisartsenposten - Voorgeschreven geneesmiddelen. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 24-11-2020; geraadpleegd op 24-11-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/voorgeschreven-geneesmiddelen-0