Wachttijd

In de jaren 2009, 2010 en 2011 lag de gemiddelde wachttijd tussen het moment van aanmelden en de eerste sessie bij de eerstelijnspsycholoog rond de 20 dagen. In 2012 is dit gezakt naar 17 dagen en in 2013 was dit nog maar 15 dagen. In 2013 wordt voor 71% van de cliënten de behandeling binnen twee weken gestart.

 

Prins M, Verhaak P. Wachttijd van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 23-05-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/wachttijd