Zorggebruik van patiënten met depressie bij de eerstelijnspsycholoog

Trend eerstelijnspsychologische zorg bij depressie
Het aandeel cliënten dat bij de eerstelijnspsycholoog komt met een depressie neemt door de jaren heen toe van 19% in 2009 tot 30% in 2012. Tussen 2009 en 2012 neemt het percentage cliënten dat door de eerstelijnspsycholoog wordt doorverwezen af en het percentage cliënten dat op eigen initiatief de eerstelijnspsycholoog bezoekt neemt toe.
 
Behandeling depressie: aanmelden – behandeling – afsluiten
Cliënten van eerstelijnspsychologen bij wie een depressie is vastgesteld (op basis van DSM-IV criteria) komen vaker op initiatief van de huisarts bij een eerstelijnspsycholoog terecht dan in de totale groep het geval is (67% versus 62%). Vergeleken met de totale groep cliënten van eerstelijnspsychologen hebben cliënten met een depressie gemiddeld iets meer consulten nodig (7,2 versus 6,6) en gebruiken vaker medicatie (23% versus 18%). Het type hulp dat wordt aangeboden is vaak een behandeling (81% versus 75%) en wanneer cliënten met depressie worden doorverwezen gaat dit meestal naar de tweedelijns GGZ (73% versus 65%).
 
Bijkomende aandoeningen
Cliënten van eerstelijnspsychologen bij wie een depressie is vastgesteld (op basis van DSM-IV criteria) hebben even vaak ook last van persoonlijkheidsproblematiek of een (chronisch) somatische aandoening als de totale groep cliënten die hulp krijgt van een eerstelijnspsycholoog. Cliënten met een depressie hebben wel iets vaker problemen binnen de primaire steungroep in vergelijking met de totale groep cliënten.

Prins M, Verhaak P. Eerstelijnspsychologische zorg voor depressie. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 29-05-2019; geraadpleegd op 20-10-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/zorggebruik-van-patienten-met-depressie-bij-de