SAVE: Training van verpleegkundigen

Dossier Patiëntveiligiheid

De SAVE-methodiek is een online methode - in 5 stappen - voor dossieronderzoek door zorginstellingen, ter verbetering van kwaliteit van zorgprocessen en zorguitkomsten. Dit onderdeel, training van verpleegkundigen, maakt deel uit van stap 1: Dossieronderzoek 1e fase.

In twee dagdelen worden verpleegkundigen door een ervaren trainer getraind in het uitvoeren van dossieronderzoek.

Onderdelen training

Voorbereiding: ter voorbereiding op de eerste training is het belangrijk dat ze de handleiding doornemen en de triggerlijsten bekijken.

Eerste training: Tijdens de eerste training wordt de methodiek uitgelegd en wordt aan de hand van verschillende casussen geoefend. Hierbij is het belangrijk dat de verpleegkundigen op dezelfde manier leren hoe de triggerlijsten worden toegepast.

Tweede training: Na de eerste training gaan ze aan de slag met 5 dossiers die in de tweede training worden besproken. Na de tweede training zijn de verpleegkundigen in staat om zelf gestructureerd dossieronderzoek uit te voeren volgens de EMGO/Nivel methode. De inhoud van de training is ontwikkeld voor GGZ, VVT en ziekenhuizen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De training van verpleegkundigen kan goed gecombineerd worden met de training van artsen.

Gebruik elektronische invoerprogramma PATSAF

Tijdens het dossieronderzoek kunnen de bevindingen worden ingevoerd op papieren formulieren of in het elektronische invoerprogramma PATSAF. Het gebruik van PATSAF maakt de dataverzameling efficiënter en verhoogt de kwaliteit van de data omdat er geen tussenpersoon nodig is die de data invoert en daarbij mogelijk typefouten maakt. Tijdens de trainingen kan hier ook aandacht aan besteed worden.

Wat is PATSAF?

De PATSAF database is een beveiligde internet applicatie voor het onderhouden van (klinische) informatie die verzameld wordt door het doen van dossieronderzoek. De database is zodanig beveiligd de gebruikers persoonlijke toegangscodes krijgen en dat een instelling alleen diens eigen gegevens kan inzien. Uit de database kunnen instellingen zelf overzichten en rapporten maken. Bekijk de handleiding dossieronderzoek en handleiding rapporteren.

Verpleegkundigen die na verloop van tijd ook willen deelnemen aan dossieronderzoek kunnen intern door de getrainde verpleegkundigen zelf worden opgeleid. Op verzoek van de instelling kan de trainer nog eens terug komen om de puntjes op de “i” te zetten.

 

Wagner, C. . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 07-10-2023; geraadpleegd op 23-02-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nl/resultaten-van-onderzoek/dossiers/dossier-patientveiligheid/monitoren-patientveiligheid-2013-2014/patiëntveiligheidsinterventie-save/stap-1-dossieronderzoek-1e-fase/training-verpleegkundigen