Fysiotherapeut

Fysiotherapie is een paramedische discipline gericht op het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeuten komen via een proces van klinisch redeneren tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan therapeutische en/of preventieve interventies worden bepaald en uitgevoerd, aldus het beroepsprofiel van de fysiotherapeut.    

Fysiotherapie is een beschermd beroep. Dit betekent dat een fysiotherapeut de 4-jarige HBO-studie heeft afgerond en tevens een BIG-registratie moet bezitten.

Dit gedeelte van de website geeft inzicht in de populatie die de fysiotherapeut bezoekt, het zorgproces, de zorginhoud en de zorgevaluatie. De gegevens beperken zich tot de reguliere fysiotherapie. Specialisaties, zoals manuele therapie en sportfysiotherapie worden buiten beschouwing gelaten.

Samenvatting

Patiëntkenmerken

 • 60% van de patiënten die bij de fysiotherapeut komen, is vrouw
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is 54 jaar

 

Omvang Zorggebruik

 • Gemiddeld krijgt een patiënt 10 behandelingen
 • Gemiddeld duurt de behandeling 10 weken

 

Verwijzing

 • 56%  van de mensen komt via Directe Toegankelijkheid bij de fysiotherapeut

 

Gezondheidsproblemen

 • De meest voorkomende klachten zijn spier, pees en fascie aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Veel voorkomende klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld pijn aan de nek/schouder en lage rugpijn. Bij bijna 68% van de patiënten verwacht de therapeut volledig herstel

 

Meetwaarden

 • Het aandeel patiënten waarbij minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de hele behandeling is ten opzichte van voorgaande jaren vorige van 49%  gestegen naar 56%.
 • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meest gebruikte meetinstrument

 

Evaluatie

 • Bij  bijna 86% van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was.
 • In 91% van de gevallen was dit omdat de behandeldoelen waren bereikt. Bij bijna 6% stopte de patiënt op eigen initiatief

 

Meer informatie

 • De gegevens die op deze website over 2017 worden gepresenteerd zijn afkomstig van 216 fysiotherapeuten, verspreid over 48 praktijken. Zij registreerden gegevens van 26.970 patiënten (verantwoording).
 • Het jaarrapport 2017 "Zorg door de fysiotherapeut - Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017" met de meest recente cijfers over fysiotherapie vindt u hier.
 • De jaarrapporten van eerdere jaren kunt u ook downloaden:Jaarrapport 2016Jaarrapport 2015Jaarrapport 2014Jaarrapport 2013, Jaarrapport 2012, Jaarrapport 2011.
 • Bent u fysiotherapeut en wilt u ook meedoen met NIVEL Zorgregistraties? U bent van harte welkom. Op de pagina Informatie voor zorgverleners staat de link naar het aanmeldingsformulier.
 • Het is mogelijk om gegevens aan te vragen, tabellen of factsheets op maat te laten maken of een onderzoek op te zetten met gegevens uit NIVEL Zorgregistraties. Ga hiervoor naar 'Gegevens aanvragen'.


Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de fysiotherapeut - introductie. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2018 [Laatst gewijzigd op 08-11-2018; geraadpleegd op 20-11-2018]. URL: www.nivel.nl/node/4568