Oefentherapeut

Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck zijn paramedische disciplines. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De behandelmethode is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten. Zie ook beroepsprofiel oefentherapeut.

Oefentherapeut Cesar en Mensendieck zijn beschermde titels. Alleen zorgverleners die de HBO-studie Oefentherapie Cesar of Oefentherapie Mensendieck hebben afgerond mogen deze titel gebruiken.

De cijfers op deze website geven inzicht in de populatie die de oefentherapeut bezoekt, het zorgproces en de zorginhoudHiervoor zijn gegevens gebruikt van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk. De gegevens beperken zich tot de reguliere oefentherapie. Verbijzonderingen worden buiten beschouwing gelaten. 

Samenvatting

Patiëntkenmerken

 • 70% van de patiënten bij de oefentherapeut  is vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is 43 jaar.

 

Omvang Zorggebruik

 • Gemiddeld krijgt een patiënt 9 behandelingen
 • Gemiddeld duurt de behandeling 15 weken

 

Verwijzing

 • 32%  van de mensen komt via Directe Toegankelijkheid bij de Oefentherapeut

 

Gezondheidsproblemen

 • De meest voorkomende klachten zijn spier, pees en fascie aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Veel voorkomende klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld pijn aan de nek/schouder en lage rugpijn.

 

Meetwaarden

 • Het aandeel patiënten waarbij minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de hele behandeling is 4% lager ten opzichte van 2016.
 • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meest gebruikte meetinstrument

 

Behandeling

 • Het gebruik van richtlijnen door oefentherapeuten is in 2017 lager dan in de jaren 2016, 2015 en 2014.
 • De richtlijn ‘Aspecifieke nek- en schouderklachten’ wordt het meest gebruikt.

 

Meer informatie

 • De gegevens die op deze website over 2017 worden gepresenteerd zijn afkomstig van 133 oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, verspreid over 74 praktijken. Zij registreerden gegevens van 8.227 patiënten (verantwoording).
 • Het jaarrapport 2017 "NIVEL Zorgregistraties - Zorg door de oefentherapeut;jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017" met de meest recente cijfers over oefentherapie vindt u hier.
 • De jaarrapporten van eerdere jaren kunt u ook downloaden:  Jaarrapport2016Jaarrapport2015Jaarrapport2014Jaarrapport 2013, Jaarrapport 2012, Jaarrapport 2011.
 • Bent u oefentherapeut en wilt u ook meedoen met NIVEL Zorgregistraties? U bent van harte welkom. Op de pagina Informatie voor zorgverleners staat de link naar het aanmeldingsformulier.
 • Het is mogelijk om gegevens aan te vragen, tabellen of factsheets op maat te laten maken of een onderzoek op te zetten met gegevens uit NIVEL Zorgregistraties. Ga hiervoor naar 'Gegevens aanvragen'.


Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck - introductie. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2018 [Laatst gewijzigd op 08-11-2018; geraadpleegd op 20-11-2018]. URL: www.nivel.nl/node/4503